Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: TASLAK)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO: TASLAK)

 

Arnac  ve kapsam

 MADDE   1 - (1) Bu Teblig, gumruk  islemlerine  iliskin  olarak  elektronik  ortamda  beyanda bulunmak   isteyen  gercek  ve tuzel  kisilere  ve bu kisiler  adına  gumruk  idarelerinde   dogrudan veya dolaylı temsil  yoluyla işlem yapma  yetkisine  haiz kişilerin  bilgilerinin  elektronik  ortamda takibi   ve  kontrolü   ile  bu  bilgilerden   risk  analizi   yapılması,   inceleme   ve  sorusturmalarda yararlanılması   amaçıyla  kullanılan   Yukumlu  Kayıt  ve Takip  Sistemine  kayıtların   yapılması, guncellenmesi   ve gumruk  idaresince  kontrolune   iliskin  usul  ve esasları  belirlemek   amaçıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

MADDE   2  -  (1)  Bu  Teblig, 4458 sayılı Gumruk  Kanununun  5,  10,  62,  225,  226 'ıncı maddelerine  dayanılarak  hazırlanmıştır.

 

Yükümlü   Kayıt  ve Takip  Sisteminin   İşleyişi

 MADDE   3  -  (1)  Yukumlu Kayit ve Takip  Sistemi  web  tabanlı   olarak  calismakta   olup elektronik  ortamda  beyanda  bulunmak  isteyen  kisi veya temsilcisi  tarafından   sisteme  BİLGE kullanıcı   kodu  ve  şifresi  kullanılarak,   Bakanlığın   resmi  internet  sitesinde   yayimlanan    link uzerinden   giris  yapılır ve  aşağıda yer  alan bilgiler  elektronik  imza  ile  imzalanarak   sisteme kaydedilir:

a)  Elektronik   ortamda   beyanda   bulunmak   isteyen  gercek  kisiler   icin;  T.e. kimlik numarasi,  ad. soyadi,  adresi,  elektronik  posta  adresi,  telefon  numarasi,  cep telefonu  numarasi. tuzel kisiler icin; vergi nurnarasi,  firma unvam, adresi, elektronik  posta adresi, telefon numarasi. cep  telefonu  numarasi,    ticaret sicil  numarasi,  bagh  oldugu  ticaret  sicil  mudurlugu   ve varsa kayith  elektronik  posta adresi,

b) Elektronik  ortamda  beyanda  bulunma  islemlerini  dogrudan  veya  dolayh  temsilcileri vasitasiyla  gerceklestirmek   isteyen  kisilerin  adlanna  gumruk  islerni yapmaya  yetkili  kildiklan temsilcilerinin   T.e.  kimlik  numaralan,    elektronik  posta  adresleri,  her bir  temsilci  icin  temsil yetkisinin  baslangic  ve bitis tarihleri,  temsil turu, vekaletname  tarihi, vekaletname   sayisi, varsa musavirlik  sirketinin  vergi numarasi  ve unvam,

(2) Yukumlu  Kayit ve Takip Sistemine  yapilan kaydm  onaylanmasi  icin kisi veya temsilcisi tarafindan  gumruk  idaresine  basvuruda  bulunulur.  Basvuru  yapilan  gumruk  idaresi  tarafmdan sisteme girilen bilgiler  ve basvuru  ekinde yer alan belgeler  kontrol edilerek  onay veya ret islemi yapilir.

(3)Yukümlu Kayıt  ve  Takip   Sistemine   kayit  yapildiktan  sonra  kaydedilen    bilgilerin degismesi,   farklı  kisilere  dogrudan  ve/veya  dolaylı  temsil  yetkisi  verilmesi   veya  sürelerinin uzatilmasi  durumunda  sistemde kaydi yapan kisi veya temsilcisi  tarafmdan  guncellerne  ve/veya vekalet  sure uzatırma  işlemi  yapılır.

(4)  Yükümlü   Kayıt  ve  Takip  Sisteminde   mevcut  kayıt  uzerinde   yapilan   güncelleme   ve vekalet   sure uzatım  işlemlerinin onaylanması   icin  kisi  veya  temsilcisi  tarafından  gümruk idaresine  basvuruda  bulunulur.     Basvuru  yapilan gumruk idaresi tarafından  sisteme girilen bilgiler ve basvuru ekinde yer alan belgeler kontrol edilerek onay veya  ret  işlemi   yapılır.

(5)  Yükumlu  Kayit ve Takip Sistemine  yapilan kayıtların iptal işlemi,   basvuru ve onay, islemine tabi  olmaksizin sistem  uzerinden  kaydi  yapan    kisi  veya  temsilcisi  tarafindan gerceklestirilir,

(6)  Tüm  gümruk mudurluklerince, ihtiyac duyulmasi  halinde,  Yukumlu    Kayit ve Takip Sistemine yapilan  kayitlar  sorgulanabilir.  Sistemde   kisi  veya  temsilciye iliskin  kayitlann dogru ve guncel  olmadigının  tespit   edilmesi halinde gumruk idaresince kayıt  iptal islemi   yapılır.

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma  zorunlulugu

MADDE   4 - (1) Elektronik  ortamda  beyanda  bulunacak  veya  adına  beyanda  bulunulacak kisilerin  Yukumlu  Kayit ve Takip  Sistemine  kaydolmasi  zorunludur.

(2) Doğrudan  veya dolaylı  temsil suretiyle baskası  adına beyanda  bulunacak  kisilere  ve haiz oldukları   temsil  yetkisine  iliskin  bilgilerin  Yukumlu  Kayıt ve Takip  Sistemine  kaydedilmesi zorunludur.

(3)  Yukumlu  Kayit ve Takip Sistemine kaydedilmis olan bilgilerin dogru   ve  guncel olmasından  gumruk  islemi  yapan kisiler ve temsilcileri  sorumludur.

(4)  Yukumlu Kayit ve Takip  Sisteminde kaydı  olmayan  veya  kaydi  olusturulmus   ancak henüz onaylı hale  gelmemis ya da kaydı  iptal  edilmis  kisilerin   elektronik   ortamda  beyanda bulunmasına  musaade  edilmez.

(5)  Elektronik  ortamda beyanda bulunma  islemlerini dogrudan veya  dolaylı  temsilcileri vasitasiyla  gerceklestirmek  isteyen kisilerin, Yukumlu   Kayıt  ve Takip   Sistemine kaydı yapilmamis veya kaydı  olusturulmus   ancak henuz onaylı  hale gelmemiş ya  da  kaydı  iptal edilmis olan dogrudan  veya dolaylı  temsilcileri  aracılığıyla  islem yapmasına  musaade  edilmez.

 

Aranacak  belgeler, basvuru  sekli ve yeri

MADDE  5 - (1) Yukumlu  Kayit ve Takip Sistemine  ilk defa kaydolacak  kisi veya temsilcisi tarafından  sisteme  girdigi  bilgileri  tevsik  eden  gercek  kisiler  icin  nufus  cuzdanı,  tuzel  kisi ler icin güncel Ticaret  Sicil Gazetesinin  ya da Turkiye  Esnaf ve  Sanatkarlar Sicil Gazetesinin  aslı veya noter  onaylı  suretleri  veya Turkiye  Ticaret  Sicili  Gazetesi  Mudurlugunce ya da Turkiye Esnaf  ve  Sanatkarlar  Sicil  Mudurlugunce  veya  Mudurlugun yetkili   kılacagı  ve  kendisine elektronik  iletisim  agları veya  diskler  vasitasiyla   iletilmis  bulunan  odalarca  onaylı ornegi  ile birlikte sisteme girdigi   bilgilerin  onaylanmasının  teminen  herhangi bir gümrük   idaresine basvuruda  bulunulur.

(2) Yukumlu   Kayıt ve Takip  Sistemine  kaydı ve onayı yapılmış olan  kisiyi  dogrudan ve dolaylı  temsil  yetkisine  haiz kisilerin Yukumlu  Kayit  ve Takip  Sistemine yapilan  kaydının onaylanması icin kisi veya temsilcisi  tarafından  Gumruk  Yonetmeligi'nin  561 inci maddesinde belirtilen  temsil   yetkisini tevsik edici belgeler ile birlikte  herhangi bir  gümrük idaresine basvuruda  bulunulur.

(3) Yukumlu  Kayit ve Takip  Sistemine ilk kayit ve onay islemi yapildiktan  sonra kaydedilen bilgilerin  degismesi,  yukumlu  tarafmdan,  farklı kisilere dogrudan  ve/veya  dolaylı  temsil  yetkisi verilmesi  veya verilen  temsil  yetkilerinin   sürelerinin  uzatilmasi durumunda,  gerceklestirilen degisikliklerin  onayi  icin,  soz konusu  degisikligi  gosterir  1'inci  ve 2'nci fıkralarda  belirtilen belgeler  ile birlikte  kisi  veya  temsilcisi  tarafından  herhangi  bir  gümrük  idaresine  basvuruda bulunulur.

 

Gümrük Müdürlüklerince  basvurunun    degerlendirilmesi

MADDE  6 - (1) Yükümlü Kayit ve Takip Sistemine  yapilan kaydın,  mevcut  kayit  uzerinde yapilan  degisikliklerin   onaylanmasi   icin  sisteme  girilen  bilgileri  ya da yapilan  degisiklikleri tevsik edici 5 inci maddede  belirtilen  belgeler ile gumruk idaresine yapilan  basvuru,  basvurunun yapildigi  gumruk  mudurlugunun   genel  evrak  kayitlanna   girdigi  tarihten  itibaren  en  geç 2 iş gunu icinde  incelenerek  sonuclandırılır.

(2)  Yükümlü Kayit  ve  Takip  Sistemine  yapilan  kayit  ve mevcut  kayit üzerinde  yapilan degisikliklerin   onaylanmasi  icin basvuru  yapılan  gumruk  idaresi  tarafından, sisteme girilen bilgiler ve basvuru  eki belgeler  kontrol  edilerek belgelerde  herhangi  bir eksiklik  gorülmemesi halinde  sistemden  onay verilir.

(3) Yukumlu  Kayit ve Takip Sistemine yapilan kayıt ve mevcut kayit uzerinde  yapilan degisikliklerin   onaylanmasi   icin  basvuru  yapilan  gumruk  idaresi  tarafından, sisteme girilen bilgiler ve basvuru eki belgelerin kontrolü  neticesinde belge ve bilgilerde uyumsuzluk veya eksiklik bulundugunun   tespit edilmesi halinde sistemde ret islemi yapilarak ret gerekcesi sisteme  kaydedilir.

 

      Güncelleme,  vekalet süre uzatım,  kayıt  iptal işlemleri

MADDE   7 -  (1)  Yukumlu   Kayit  ve  Takip  Sistemine  yapilan  kayit  gumruk   idaresince onaylanana  kadar  sisteme  kaydedilmis   olan bilgilerde  degisiklik  yapilabilir.

(2)  Yukumlu Kayit ve Takip  Sistemine kaydedilen ve  onaylanan   bilgilerin   degismesi durumunda  kisi  veya  temsilcisi  tarafından degisikligin   oldugu  tarihten  itibaren  15 gun icinde sistemde gerekli  kayit ve degisiklikler   yapilarak yapilan kayit ve degisikliklerin  onayı  icin herhangi  bir gümrük idaresine  güncelleme  basvurusunda  bulunulur.

(3) Yukumlu  Kayit ve Takip Sistemine  kaydedilen  ve kaydi onaylanan  temsilcilere  verilmis olan  temsil  yetkilerinin  surelerinin  uzatılması  veya  farklı kisilere dogrudan ve/veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi  durumunda  kisi veya temsilcisi  tarafından  sistemde  gerekli degisiklikler yapilarak  onay icin vakit gecirilmeksizin   herhangi  bir gümrük idaresine  basvuruda  bulunulur.

(4)  Yukumlu Kayit ve akip Sistemine  kaydedilen  ve  kaydi onaylanan    temsilcilere verilmis  olan temsil  yetkilerinin   geri alınmasi  durumunda  kayıt iptal  islemi  herhangi  bir onay islemine tabi olmadan kisi veya temsilcisi tarafından vakit gecirilmeksizin  sistem uzerinden gerceklestirilir  .

(5)  İkinci ve üçüncü fikra hukumleri uyarınca sistemde gerekli   degisiklikleri  veya güncellemeleri yapmadigi tespit edilen kisi veya  temsilcisi   hakkında   durumu  tespit  eden gumruk idaresince  Gumruk  Kanununun  241 inci maddesinin  birinci  fikrasma  gore islem yapılır.

(6)  Dorduncu  fikra   hukumleri uyarınca  sistemde gerekli degisiklikleri      yapmadigi tespit edilen  kisi  veya  temsilcisi hakkında durumu tespit  eden  gumruk  idaresince  Gümrük Kanununun 241  inci  maddesinin     birinci   fıkrasına gore  islem yapılır ve sistemde  aciklama girilerek  kayıt iptal islemi yapılır.

 

Yetki

MADDE 8 - (1) Gumruk  ve Ticaret Bakanligi  (Risk Yonetimi ve Kontrol  Genel Mudtulugu: bu Tebligin  uygulanmasını temin etmek amaciyla  gerekli gorecegi her turlu tedbiri  almaya,  ozel ve  zorunlu durumlar ile bu Tebligde   yer almayan hususları  inceleyip  sonuclandırmaya yetkilidir.

 

Yürürlükten   kaldırılan tebligler

MAnnE  9 - (1) Bu Tebligin  yururluge  girdigi  tarih  itibarıyla  03/03/2011 tarihli  ve 27863 sayili  Resmi  Gazetede  yayimlanan   Gumruk  Genel  Tebligi  (Gumruk  Islemleri)   (Seri  No:8 l ) yururlukten  kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Teblig,  yayimlandigi  tarihten  itibaren,  Gümrük  ve Ticaret  Bakanlığı (Risk Yönetimi  ve Kontrol  Genel Mudurlugu)  tarafından  belirlenecek  bir yaygınlaştırma   planı cercevesinde,   aşamalı olarak  3 ay icinde yururluge  girer.

 

Yürütme

MADDE  11 - (1) Bu Teblig  hukumlerini  Gumruk  ve Ticaret Bakanı  yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285978 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285978 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?