Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş usul) (Seri No:3)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 11.07.2011-27843 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul)'nin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

"(1) BİLGE sistemi tarafından risk kriterlerine göre yapılacak değerlendirme sonucunda, ertelenmiş kontrole tabi tutulması öngörülen beyannamelerde muayene türü mavi hat olarak belirlenir. Bu beyannamelerin belge kontrolü işlemleri Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yapılır."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 47, 48, 49, 50 ve 51 inci maddeleri ile 53 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve EK-13, EK-14, EK-14.A yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda birinci fıkra kapsamında belirlenecek geri alma süresi bir yıldır."

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889797 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889797 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?