Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Firma Dosyası Takip Sistemi) (Seri No: 1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 03.11.2011-28104 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (FİRMA DOSYASI TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)

MADDE 1 – 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “1/11/2011” tarihleri “31/12/2011” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260760 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260760 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?