Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi)) (Seri No: 4)

Gümrük Müsteşarlığından:  26.02.2010-27505 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)
(SERİ NO: 4)
             MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nin 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen EK-2’de yer alan Tablo aşağıdaki Tablo ile değiştirilmiştir.
 
No
Faydalanan Ülke
Şartların Karşılandığı Tarih
1
Nikaragua
18/8/2008
2
Belize
27/8/2008
3
Peru
1/9/2008
4
St. Lucia
13/10/2008
5
Bahreyn
4/12/2008
6
Kosta Rika
6/3/2009
7
Kamboçya
6/5/2009
8
Irak
19/01/2010
 
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285988 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285988 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?