Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 06.06.2013-28669 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 106*)

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

a) 3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç),

b) 3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları,

c) 3102.50 Sodyum nitrat,

ç) 3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları,

tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Antalya Gümrük Müdürlüğü

2

Bandırma Gümrük Müdürlüğü

3

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

4

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

5

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

6

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

7

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

8

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

9

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

10

Dikili Gümrük Müdürlüğü

11

İzmir Gümrük Müdürlüğü

12

Derince Gümrük Müdürlüğü

13

Mersin Gümrük Müdürlüğü

14

Samsun Gümrük Müdürlüğü

15

Ünye Gümrük Müdürlüğü

16

Ankara Gümrük Müdürlüğü

17

Mardin Gümrük Müdürlüğü

18

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 110) ile değişik

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898046 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898046 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?