Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 85)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 13.05.2011-27933 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 85)

             MADDE 1 – 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 62 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Aşağıda G.T.İ.P. ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bandırma Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü ile Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ile Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Dikili Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Derince Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü ile Ünye Gümrük Müdürlüğünden yaptırılabilir.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927926 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927926 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?