Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:40)

Gümrük Müsteşarlığından:
16.08.2005-25908 Resmi Gazete
Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Gümrük İşlemleri)
(Seri No:40)
 
             MADDE 1 — 28/10/2003 tarihli ve 25273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile değişik 12/1/2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 1 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "e) Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt getirenler, gümrük işlemlerini Yeşilköy Otomotiv İhtisas, Gebze Otomotiv İhtisas, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat ve İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birinde,"
             MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930930 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930930 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?