Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 10)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 17.08.2011-28028 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO: 10)

MADDE 1 – 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Yatırım Teşvik) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Yatırım teşvik belgesi kapsamında getirilen ve mavi hatta işlem gören beyannameler kapsamı eşya hariç olmak üzere”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 5/8/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288820 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288820 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?