Gümrük idarelerinde is takibi (Genelge 2011/14) EK:2

EK-2

STAJYER KART DOLDURMA TAL_MATI

1- Stajyer kartlar (86*54 mm.) ebadında PVC olacaktır.

2- Stajyer kartlar sarı renkte olacak ve ön yüzün altında kırmızı band içerisinde "GÜMRÜKTE İŞ TAKİBİ YAPAMAZ"yazısı olacaktır.

3- Kartların ön yüzünde sol tarafta Gümrük Müstesarlıgı logosu, sag tarafta ise ilgili Gümrük Müsavirligi Dernegi logosu yer alacaktır.

4- Kartın ön yüzünde stajyerin imzası, arka yüzünde ise sol tarafta ilgili Gümrük ve Muhafaza Basmüdürünün, sag tarafta ise ilgili Gümrük Müsavirligi Dernek Baskanının imzası bulunacaktır.

5- Kart Seri No kısmına stajyerin kayıtlı oldugu Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügünün bulundugu ilin plaka numarası ve 4 karakterden olusan kart seri nosu yazılacaktır.

(Örnek: İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne kayıtlı stajyerin kart seri numarası 34/0001, 34/0002, 34/0003..... olacaktır.)

6- Stajyer kartların basım islemleri ilgili Gümrük Müsavireri Dernegi tarafından gerçeklestirilecektir.

7- Stajyer kart, kartın korunması ve tasınması için gereken plastik kart koruyucu ve kart askı ipleri Dernek tarafından ilgili stajyere imza karsılıgı verilecektir.

8- Stajyer kartları gümrük idarelerinde stajyerlerce boyunlarına asılmak suretiyle devamlı surette takılı olacaktır.

9- Stajyerlerin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227. maddesinde belirtilen kosullara sahip olmaları gerekmektedir.

10- İlgili Basmüdürlükler ile Derneklere kayıtlı olan stajyerle için Basmüdürlük ve Derneklerde Stajyer dosyası tanzim edilecektir. Dosyalarda ilgililerin noter tasdikli ögrenim belgeleri, nüfus

cüzdanı örnegi, Cumhuriyet Savcılıgından alınacak yeni tarihli adli sicil kaydı, ikametgah belgesi,

3 fotograf (4,5*6 ebadında), sigortalı hizmet dökümü (gümrük müsavirligi firmasınca tasdikli), vb. diger belgeler.

11- 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6/1-c maddesi geregince gümrük müsavir yardımcılıgı sınavlarına en fazla 3 defa girildiginden stajyer kart düzenlenirken bu hususa titizlikle uyulması ve sınav hakkını tamamlaayn stajyerlerin kartlarının iptal edilmesi gerekmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260169 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260169 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?