Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (2014)

Eski  (Mülga) Yönetmeliği görmek için TIKLAYIN...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 
21.05.2014-29006 Resmi Gazete

          GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Madde 1-3)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı, Sertifika Başvuru Koşulları,Sertifika Başvurularında Aranacak Belgeler, Başvuru Şekli ve Başvuruların Değerlendirilmesi (Madde 4-15)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi (Madde 16-18)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı Yetki, İzin, Uygulama ve Kolaylaştırmalar (Madde 19-26)
Kısmi Teminat Uygulaması (Madde 27-31)
Götürü Teminat Uygulaması (Madde 32-43)
Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (Madde 44)
Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni (Madde 45-51)
Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni (Madde 52-56)
İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni (Madde 57-75)
İzinli Gönderici Yetkisi (Madde 76-95)
İzinli Alıcı Yetkisi (Madde 96-120)
İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni (Madde 121-142)
Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalarından Yararlanma İzni (Madde 143-147)
Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar (Madde 148-152)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının ve Sertifika Kapsamında Yer Alan Hak, Yetki ve İzinlerin Askıya Alınması, Geri Alınması, İptali, Koşulların İzlenmesi ve Bilgi Değişimi (Madde 153-161)
Çeşitli ve Son Hükümler - Geçici Maddeler (Geçici Maddeler 1-4) (Madde 162-166)
YÖNETMELİK EKLERİ
---------------------------------------------------------------------------------
-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
-Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
-Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları  (genelge 2013/15)
-Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühürleri(2013/2)

-Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
-Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288773 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288773 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?