Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.99

Konu : Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması

23.05.2017 / 25179243

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Mahmudiye Mah 121. Cd. Mertim Metropol Gökdelen İş Merkezi Kat: 14
Akdeniz / MERSİN

İlgi: 09.12.2016 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, özetle; bir beyanname kapsamında beyan edilen ve gümrük idaresince tespit edilen ithalat vergilerinin toplamında herhangi bir fark oluşması halinde uygulanacak Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin tatbiki hususunda gümrük idareleri arasında farklı ceza uygulamaları ve yorumlar olduğunun görüldüğü belirtilerek Derneğinizce anılan maddede belirtilen ithalat vergilerinin, ödenmesi gereken tüm vergi türlerinin toplamı olarak değerlendirildiği, ancak, bazı gümrük idarelerince ve denetim elemanlarınca her bir verginin ayrı ayrı değerlendirildiği ve düşük beyan edilen vergi kısmına Gümrük Kanununun 234 üncü maddesine göre ceza tatbik edildiği ifade edilmektedir.

Her bir vergi türü ve buna bağlı cezanın hukuki dayanakları ve matrahları birbirinden farklıdır. Buna ilaveten, mevzuatımızda anlaşmazlıkların halli mekanizmaları (uzlaşma, itiraz) vergi türleri bazında işlemekte, diğer bir ifadeyle, yükümlüler kendilerine tebliğ edilen ek tahakkuk ve cezalar için vergi türü itibariyle itiraz veya uzlaşma yollarına başvurmadan ödeme yapabildikleri gibi söz konusu ek tahakkuk ve cezalara vergi türü itibariyle ayrı ayrı itiraz edebilmekte veya uzlaşma talebinde bulunabilmektedir.

Bu sebeple, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi çerçevesinde cezai durum oluşması halinde, farklı vergi türlerine ilişkin cezaların toplulaştırılarak buna göre tahakkuk oluşturulması mümkün değildir.

Öte yandan, bu bilgi çerçevesinde, farklı gümrük idarelerince farklı uygulamalara yapıldığına ilişkin somut bilgi ve belge gönderilmesi halinde konunun değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesinin rica ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869400 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869400 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?