Gümrük Kanunu 242 nci madde. (Genelge 2010/38)

NOT: 2010/52 Sayılı Genelge İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.99.V13
Konu :Gümrük Kanunu 242 nci madde.
26/07/2010
GENELGE
(2010/38)
Bilindigi üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile degistirilen 242 nci
maddesinin 1 inci fıkrasında
"1. Yükümlüler kendilerine teblig edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karsı teblig tarihinden itibaren onbes gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.
2. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara baglanarak ilgili kisiye teblig edilir.
3. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlıs makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmıs sayılır ve idarece yetkili makama ulastırılır.
4. İtirazın reddi kararlarına karsı islemin yapıldıgı yerdeki idari yargımercilerine basvurulabilir." hükmü yer almaktadır. Bu maddede yer alan "gümrük vergileri" ifadesi 5911 sayılı Kanun ile degistirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tanımların yapıldıgı 3 üncü maddesinde,
"...8. a) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca esyaya uygulanan ithalat
vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;
9. “İthalat vergileri” deyimi,
a) Esyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diger es etkili vergiler ve mali yükleri,
b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diger mali yükleri;
10. “İhracat vergileri” deyimi,
a) Esyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diger es etkili vergiler ve mali yükleri,
b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve digermali yükleri; ......."ifade eder seklinde tanımlanmaktadır.
Bu tanımlardan da anlasılacagı üzere gümrük vergisi deyiminin içerisine, yapılan kanun degisikligi ile "mali yükler " ifadesi de eklenmis oldugundan, özel karar ve kanunlarında gümrük vergisine atıf yapılmayan, takip ve tahsili 6183 sayılı AATUHK' a göre yapılır ifadesi bulunan ek mali yükümlülüklere ve cezalarına karsı da Gümrük Kanunu'nun 242. maddesine göre idari itiraz müessesesi yolu kullanılacaktır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Halit HANOGLU
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278443 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278443 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?