Gümrük Kanunu Madde 150-151

GÜMRÜK KANUNU

4/11/1999- 23866 Resmi Gazete

İhracatat Mevzuatı için TIKLAYIN

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

İhracat Rejimi

MADDE 150- l. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük  beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

3. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hal ve şartlar yönetmelikle belirlenir.

4. Müsteşarlık, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre  ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

MADDE 151- İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük [1]kontrolünden çıktığı sırada da  aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini  terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü sona erer.[1] 18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile “denetimi” ibaresi “kontrolü”, “denetiminden” ibaresi “kontrolünden” olarak değiştirilmiştir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878315 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878315 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?