E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,07 TL
14390738 Ziyaretçi

Gümrük Kanunu Madde 247-248

GÜMRÜK KANUNU

4/11/1999 -23866 Resmi Gazete

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 247- Bu Kanun yayımını izleyen tarihten itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 248- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.