E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,51 TL
1 € = 4,13 TL
14754278 Ziyaretçi

Gümrük Mevzuatı ile İlgil Tebliğler - Gümrük Müsteşarlığı Tebliğleri (www.orgTR.org)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞLERİ
Yürürlükten Kaldırılan Tebliğleri Görmek İçin TIKLAYIN
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2008/12)
 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (2017 Yılı)
Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No: 1)
Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)
Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No: 2)
Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 2)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No:10)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No : 16) (Geçici depolama yerleri ve antrepoya alınmayarak, gümrüğün gözetimi altında sahibine teslim edilecek eşya)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 30) (Götürü teminat)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 62) (3102.30, 3102.40. 3102.50, 3102.60 GTİP teki eşyanın ithalinde yetkili Gümrük idareleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) (A.TR Belgelerinin Basımı Dağıtımı)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)   (Gümrük İşlemi Takip Kartı )
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:74) (Fazla çalışma ücretlerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:75)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:77) (Menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanması)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:81) (Firma Dosyası Takip Programı kullanılarak firma dosyalarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin usul )
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90) (AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği Gümrük İdareleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:92) akmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) (Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94) (Motorlu Kara Taşıtları İhtisas Gümrüğü)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95) (İhtisas Gümrüğü-Gübre İthalatı)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) (Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların S.D.Giriş işlemlerine yetkli gümrükler)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97) (Düz Cam İthalatında Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)(LPG)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99) (Ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşımına girişine yetkili gümrük idareleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100) (Solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) (Pil ve Akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103) (Telsiz ve telekomünikasyon ithalatı)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) (Atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) (Tekstil İhtisas Gümrük idareleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114) (Ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) (Ceviz, badem, susam... ahşap süs eşyası, granit taşı, sığır derisi, granitten heykel, oyuncak, cam mutfak eşyası, bıçak, el testereleri, törpü, 82.07 tarife pozisyonundaki el aletleri vb. nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) (01.01.2015'ten itibaren uygulanacak ceza miktarları)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138) (Gümrük Mevzuatında yer alan cezaların 2016 Yılı tutarları)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 143) (Gümrük Mevzuatında yer alan cezaların 2017 yılı tutarları)
Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 85)
Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri vermeye Yetkili Gümrük İdareleri
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 84)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 86)
Gümrük Genel Teblİğİ (Transİt Rejİmi) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)
Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:3)
Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliği (İhracat) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2
Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:2)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Eşya Fihristi) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname)  (Seri No: 5 )
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:11)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife sınıflandırma Kararları) (Seri N0:10)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:11)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:12)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)
Gümrük Genel Tebliği (Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu yapılamayacak hallerde, Başmüdürlüklere tarife bilgisi talebinde bulunulabilmesine ilişkin usul ve esaslar) (Seri No:11)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2)
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 2)
Gümrük Genel Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 12)
Gümrük Genel Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 13)
Gümrük Genel Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 15)
Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:4)
Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
442 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği
60 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (R.G. Tarih/Sayı: 19.01.2008/26761)
60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) (Seri No:1)
1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği Ekleri
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3)
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:79)
 Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No: 2)
Gümrük genel Tebliği (Yolcu işlemlerine İlişkin usul ve Esaslar) Seri No:1
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 3)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) Seri No:2
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)
Gümrük genel tebliği (Uluslar Arası Anlaşmalar) Seri No:7
Gümrük genel tebliği (Uluslar Arası Anlaşmalar) Seri No:8
Gümrük genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Seri No:1
Gümrük genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Seri No:2
Gümrük genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Seri No:2
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 4)
Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2008/27)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 10)
Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) (Seri No: 2)
Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 8)
Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)
Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:40)
Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük işlemleri) (Seri No: 37) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 56)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:75)
Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No:2)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No:2010/40)
İthal eşyasına ilişkin royalti/lisans bedelleri
İthalat ve İhracatında Milli Savunma Bakanlığı'ından İzin Alınacak Mühümmat Listesi
İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespiti (Tebliğ No:38)
İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (tebliğ No:42)
İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (tebliğ No:49)
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2008/6)
İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 52)
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:18)
Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1)
Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
TIR Uygulama Tebliği
Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)
Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi
Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (No: 2003/42)
Yatırım Teşvik (Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10)

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği