E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15375694 Ziyaretçi

GÜMRÜK MEVZUATI İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar (BKK-2000/53 )(2009/15481 BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır-07.10.2009-27369 Resmi Gazete )
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (BKK-2000/69)(2009/15481 BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır-07.10.2009-27369 Resmi Gazete )
Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında 3 Adet Gümrük Müdürlüğü Kurulması ve Mevcut Bazı Gümrük Müdürlüklerinin Adlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar( Karar Sayısı : 2010/176 )
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yürülüğe Konulmasına İlişkin Karar (2008/14483)
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması
Gümrük Müşteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (BKK-1993/485)
Sınır Ticareti Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar (BKK-2003/5408)
Geçici İthalat Sözleşmesinin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (BKK-2004/7905)
Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin (BKK-2006/10160)
Türkiye ile AB Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin(Köprü Mevzuat)(BKK-2006-10895)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ( Karar Sayısı :2009/15481 ) 
Yunanistan plakalı Ticari Taşıtların Standard Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/945)
Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar(95/7608) 
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2010 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar
Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (BKK-2009/15685)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar