Gümrük Müşaviri ve Yardımcılarına Bölge Müdürlükleri tarafından disiplin cezası verilebileceği hk.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :82858591-663.07[GGM-İSR2305]

Konu :17.02.2017, 026-B/02 İsr

12.05.2017 / 24972763

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

İlgi :Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 03.04.2017 tarihli, 23920470 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinde Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarına uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin usul ve esasların çerçevesi çizilmiş olup, uyarma ve kınama disiplin cezalarının Kanunun Geçici 6/8. maddesi gereğince yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından verileceği hususu düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Gümrük Yönetmeliği'nin 564. maddesi uyarınca Bölge Müdürlüğü dışında faaliyette bulunan meslek mensuplarına ilgililerin Gümrük Kanununa aykırı fiillerinden dolayı olayın vuku bulduğu Bölge Müdürlüklerince disiplin cezası verilmesinde tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, uygulamada birliği sağlamak bakımından meslek mensuplarına Gümrük Kanununa aykırı fiillerin gerçekleştiği Bölge Müdürlüğünce de disiplin cezası verilebilecek; ancak bu durumda, ilgili meslek mensubunun kayıtlı olduğu Bölge Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanarak Kanunun Geçici 6/4. maddesinde yer alan tekerrür hükümlerinin değerlendirilmesi ve disiplin cezası ile tecziyelerine yönelik yazışmaların birer örnekleri ile birlikte meslek mensubunun kayıtlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869415 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869415 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?