E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,92 TL
13167128 Ziyaretçi

Gümrük Müsavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/59) 2011 Yılı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00. 010.06

Konu : Gümrük Müsavirleri Asgari Ücret Tarifesi .

31/12/2010

GENELGE

( 2010/59 )

4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca 2011 yılı için öngörülen "Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesi" ve "Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları" ekte yer alan haliyle uygun bulunmustur.

Bilgi ve geregini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Müstesar

 

EKLER:

1) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesi

2) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları