Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/8)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı    : B.02.1.GÜM.0.06.19.00. 010.06
                                                 26/2/2010
KonuGümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi.
 
 
GENELGE
( 2010/8 )
 
 
İLGİ: 22/01/2010 tarihli, 2010/4 sayılı Genelge.
 
5911 sayılı Kanunla değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca 2010 yılı için öngörülen; 
 
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin ithalat hizmet konuları kısmına;
 
"İTH-14: İşlenmiş veya işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) İthalatı :175 TL"
 
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esaslarına;
 
"13) İTH-14 CIF kıymeti 1.000.000.-USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF kıymeti 1.000.000.-USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir) 'nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir."
 
maddelerinin eklenmesi Müsteşarlık Makamının 24/02/2010 tarihli, 2010/12 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
S.Umman HAMİDOĞULLARI
                                                                                                               Müsteşar a.
                                                                                                          Genel Müdür V.
 
 
 
 
 DAĞITIM                                            :
-Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
-Ankara, İstanbul, Mersin, Bursa ve İzmir
Gümrük Müşavirleri Derneklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896849 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896849 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?