Gümrük Müşavirleri (Genelge 2012/22)

T.C.

GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.21.0.GGM.0.07.01.00-010.06

Konu :

GENELGE
(2012/22)

İLGİ: a) 27.12.2010 tarihli 2010/58 sayılı Genelge

b) 29.11.2011 tarihli 8922 sayılı dağıtımlı yazımız.

Gümrük ve Ticaret Bölgemüdürlüklerine muhatap ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda gümrük müşavirinin ölümünden sonra adına gümrük işlemi yapıldığının tespiti halinde ilgili Bölgemüdürlüğü tarafından konunun etraflıca araştırılmasını müteakip, yapılan gümrük işleminde mevzuat hükümlerine aykırı herhangi bir olumsuzluğa raslanılmadığının tespiti halinde, ilgili gümrük müşavirlik firması hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezasının her işlem başına uygulanması, duruma göre firma ortağı gümrük müşavirleri hakkında Kanununun Geçici 6 ncı maddesi uyarınca değerlendirme yapılması, yapılan gümrük işlemlerinde mevzuata aykırılığın tespiti ve adli boyutun varlığının belirlenmesi halinde ise gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere konunun ilgili bilgi, belge ve Bölgemüdürlüğü görüşü ile birlikte Bakanlığımıza intikal ettirilmesi talimatlandırılmıştı.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden yazılardan 241/1 inci maddenin uygulanması ile ilgili olarak bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, Gümrük Müşaviri hayatta iken tescil işlemi yapılmış ancak müşavirin vefatından sonra müteveffa adına gümrük işlemleri tamamlanmış her bir beyanname için ilgili gümrük müşavirlik firması hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca işlem yapılması, gümrük müşavirinin vefatından sonra imzası ve şifresi kullanılarak beyanname tescil edildiğinin tespiti halinde ise anılan Kanunun 241/4-a maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim ve limited şirketlerin tek ortakla kurulabileceği düzenlendiğinden gümrük müşavirliği şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin ilgi (a)'da kayıtlı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a. Genel Müdür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931033 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931033 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?