Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

YGM Asgari Ücret Tarifesi için TIKLAYIN..  (Yürürlükten kaldırıldı)

22.01.2010 da oanaylanan YGM Asgari Ücret Tarifesi için TIKLAYIN..(Yürürlükten kaldırıldı)

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları İçin TIKLAYIN..(Yürürlükten kaldırıldı)

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları (Son Hali)

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Son Hali)

Örnek İthalat Asgari Ücret Hasaplamaları

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2009-125) TIKLAYIN... (Yürürlükten kaldırıldı)

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
HİZMET KODU HİZMET KONUSU  (Yürürlükten kaldırıldı) Asgari Ücret TL (KDV Hariç )
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)  
İHR-1 Kara Gümrükleri 125
İHR-2 Hava Gümrükleri 100
İHR-3 Deniz Gümrükleri 150
İHR-4 Dökme eşya ihracatı 350
İHR-5 Geçici ihracat işlemleri  200
İHR-6 ATA Karneli işlem 200
İHR-7 Hariçte İşleme işlemleri 200
İHR-8 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 100
İHR-9 İkinci Gümrük Yoluyla İhracat 250
İHR-10 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlave beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 50
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)  
İTH-1 Kara Gümrükleri 200
İTH-2 Hava Gümrükleri 150
İTH-3 Deniz Gümrükleri 250
İTH-4 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca)  100
İTH-5 Dökme tarım ürünü ithalatı 750
İTH-6 Diğer dökme eşya ithalatı 500
İTH-7 Geçici ithalat beyannamesi 200
İTH-8 ATA Karneli işlem 200
İTH-9 Dahilde İşleme işlemeli ithalat 250
İTH-10 Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalatı işlemleri 350
İTH-11 Tahhütname ile ithalat işlemleri (beher taahhütname için ayrıca) 100
İTH-12 Gayri ticari giriş 150
İTH-13 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlave beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 100
TR TRANSİT İŞLEMLERİ  
TR-1 Teminatlı şehir içi transit 150
TR-2 Teminatlı şehirlerarası transit 200
TR-3 Refakatli şehir içi transit 200
TR-4 Refakatli şehirlerarası transit 250
TR-5 Özet beyan 50
TR-6 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlave beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 50
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ  
ANT-1 Antrepo beyannamesi 50
ANT-2 Antrepoda eşya devri 200
ANT-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlave beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 50
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER  
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 75
ÖZ-1 İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak izin ve belgelerin, proje, fizibilite, vb. müracaat dosyalarının hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması 500
ÖZ-2 İthalatta Kimyagerlik, TSE, Zirai Karantina, Ölçü Ayarlar, DTS, v.b.sevk işlemlerinde beher işlem için 100
ÖZ-3 Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher dosya için)  30
ÖZ-4 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için 100
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ  
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 100
DAN-1-1 Takip eden her saat için 50
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 250
DAN-2-1 Takip eden her saat için 100
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 250
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 500
     

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930907 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930907 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?