Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

2010 YILI YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ (YGM)ASGARİ ÜCERT TARİFESİ(Değişmeden önceki şekli)

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)  Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/44)

 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları (Son Hali)

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
HİZMET KODU HİZMET KONUSU (22.01.2010 da onaylanan)  (2010/8 Sayılı Genelge ile İTH-14 EKLENMİŞTİR) Asgari Ücret TL (KDV Hariç )
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)  
İHR-1 Kara/ Hava Gümrükleri 75
İHR-2 Deniz Gümrükleri 100
İHR-3 Dökme eşya ihracatı 300
İHR-4 Geçici ihracat işlemleri  150
İHR-5 ATA Karneli işlem 125
İHR-6 Hariçte İşleme işlemleri 200
İHR-7 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 100
İHR-8 İkinci Gümrük Yoluyla İhracat 150
İHR-9 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 25
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)  
İTH-1 Kara Gümrükleri 125
İTH-2 Hava Gümrükleri 110
İTH-3 Deniz Gümrükleri 175
İTH-4 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca)  80
İTH-5 Dökme tarım ürünü ithalatı 475
İTH-6 Diğer dökme eşya ithalatı 375
İTH-7 Geçici ithalat beyannamesi 150
İTH-8 ATA Karneli işlem 150
İTH-9 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat 175
İTH-10 Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalatı işlemleri 300
İTH-11 Tahhütname ile ithalat işlemleri (beher taahhütname için ayrıca) 80
İTH-12 Gayri ticari giriş 125
İTH-13 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 50
İTH-14

 İşlenmiş veya işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) İthalatı  (2010/8 Sayılı Genelge ile Eklenmiştir) (*)Gümrük tarife cetvelinin 72 nci faslında yer alan demir ve çelik ürünleri ithalatının (*)2010/26 Sayılı Genelge ile eklenmiştir)

175
TR TRANSİT İŞLEMLERİ  
TR-1 Transit işlemleri  150
TR-5 Özet beyan 40
TR-6 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 40
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ  
ANT-1 Antrepo beyannamesi 50
ANT-2 Antrepoda eşya devri 150
ANT-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 40
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER  
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 50
ÖZ-1 İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak izin ve belgelerin, proje, fizibilite, vb. müracaat dosyalarının hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması 250
ÖZ-2 İthalatta Kimyagerlik, TSE, Zirai Karantina, Ölçü Ayarlar, DTS, v.b.sevk işlemlerinde beher işlem için 75
ÖZ-3 Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher dosya için)  30
ÖZ-4 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için 80
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ  
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 100
DAN-1-1 Takip eden her saat için 50
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 250
DAN-2-1 Takip eden her saat için 100
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 250
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 500
     

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Son Hali)

Örnek İthalat Asgari Ücret Hasaplamaları

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268380 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268380 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?