GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2011

2012 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgri Ücret Tarifesi İçin TIKLAYIN...

Uygulama Esaslarını Görmek için TIKLAYIN..

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2011
HİZMET KODU HİZMET KONUSU
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER BEYANNAME) 2011
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri Kara,hava 75 Deniz 100
İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri 150
İHR-3 ATA Karneli işlem 150
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 100
İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri 200
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri Beher Fatura için 5.-TL İlave edilir. 100
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat İşlemleri 300
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci Ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 25
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)
İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu ) 125/110
İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz Yolu ) 175
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca) 80
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri 475
İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri 375
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi 200
İTH-7 ATA Karneli işlem 150
İTH-8 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat 175
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 300
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin)İthalatı ile Gümrük Tarife Cetvelinin 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000,000.-USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanır.CIF Kıymeti 1.000,000- USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )'nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı) 80
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 125
İTH-13 Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.
a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.
b)CIF Kıymeti 50.001-200.000 USD'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)
İTH-14 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 50
TR TRANSİT İŞLEMLERİ
TR-1 Transit işlemleri 150
TR-2 Özet beyan 40
TR-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 40
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
ANT-1 Antrepo beyannamesi 50
ANT-2 Antrepoda eşya devri 150
ANT-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 40
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 50
ÖZ-1 Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher teminat için) 30
ÖZ-2 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için 80
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 100
DAN-1-1 Takip eden her saat için 50
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 250
DAN-2-1 Takip eden her saat için 100
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 250
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 500

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250160 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250160 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?