E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,91 TL
13139010 Ziyaretçi

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2012/40)

T.C.

GÜMRUK VE TİCARET BAKANLI.I
Gumrukler Genel Mudurluğü

Say. : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]
Konu : Gumruk Müşavirliği Asgari Ucret Tarifesi
GENELGE
(2012/40)
4458 sayılı Gumruk Kanununun Gecici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ''Gumruk Müşavirliği Asgari Ucret Tarifesi'' ve ''Gumruk Muşavirliği Asgari Ucret Tarifesi Uygulama Esasları'' ekte yer almaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Musteşar
EKLER:
Gumruk Muşavirliği Asgari Ucret Tarife
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları