Gümrük müsavirligi sirketleri hk. (Genelge 2010/23)

2010/58 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı.
T.C
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.19.00.161.02.03.02 16/6/2010
Konu : Gümrük müsavirligi sirketleri hk.
GENELGE
(2010/23)
Bilindigi üzere; 5911 sayılı Kanun ile degisik 4458 sayılı Gümrük Kanununun 229/2. maddesinde; "Gümrük Müsavirliginin bir özel hukuk tüzel kisiligi olusturularak yürütülmesi halinde, gümrük müsavirlerinin kuracagı tüzel kisiliklere gümrük müsavir yardımcıları da ortak olabilirler..." hükmü yer almaktadır.
Gümrük müsavirligi sirketine ortak olan gümrük müsavirinin hayatını kaybetmesi, anılan Kanunun Geçici 6. maddesi geregince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi, Kanunun 227/1. maddesinde sayılan kosullardan birini yitirmesi yada herhangi bir nedenle izin belgesinin iptal edilmesi, askere gitmesi, 227/1-d maddesinde sayılan suçlardan baska bir suç nedeniyle 6 aydan fazla hapis cezası alması nedenleriyle gümrük müsavirligi sirketine ortak gümrük müsavirinin sayısının bire düsmesi halinde asagıdaki sekilde islem yapılması gerekmektedir.
1. Gümrük müsavirinin hayatını kaybetmesi haline bu tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde, kanuni mirasçılarının mirasın hükmen reddi için dava açmaları halinde açılan davanın kesinlesmesine kadar,
2. Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesi geregince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen veya Müstesarlıgımızca izin belgesi herhangi bir nedenle iptal edilen gümrük müsavirlerine, bu kararların tebligi tarihinden itibaren 45 (kırkbes) gün içerisinde,
3. Gümrük müsavirinin Gümrük Kanununun 227. maddesinin 2. fıkrasında sayılan suçlar dısında baska bir suç nedeniyle mahkum olması halinde kisinin mahkum oldugu tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde, ilgili gümrük müsavirligi sirketinin Gümrük Kanununun 229/2. maddesine uygun olarak, tüzel kisilige ortak gümrük müsaviri sayısının ikiye tamamlanması amacıyla ortaklıgın yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
Meslek mensubunun meslekten çıkarılması veya izin belgesinin iptali halinde ilgilinin baglı bulundugu Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerince yukarıda belirtilen hususlar uyarınca ilsem tesisini teminen söz konusu sirketlere ve Gümrük Müsavir Derneklerine bildirimde bulunulması gerekmektedir. Gümrük müsavirinin askere gitmesi halinde ilgili müsavirin bilge kullanıcı koduna bloke konulması gerekmekle birlikte ortak oldugu sirket ile ilgili olarak herhangi bir islem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Meslek mensuplarının hayatını kaybetmesi halinde durumun ivedilikle ilgili Basmüdürlüge bildirilmesi hususunda Gümrük Müsavir Derneklerinin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.
23.09.2004 tarihli 2004/23 sayılı, 06.01.2006 tarihli 2006/1 sayılı Genelgeler yürürlükten
kaldırılmıstır.
Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269582 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269582 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?