Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.08.2008*19579 yazısı

 
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
 
Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.00.52-1653-7    
                                                                                                                                           
Konu  :
07.08.2008*19579
 
………………….GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
İlgi       : 18/07/2008 tarihli ve 17902 sayılı dağıtımlı yazımız.
 
 
İlgide kayıtlı yazımızın I. maddesinde yer alan “görevli gümrük memurlarının görevleri sonlandırılacaktır.” ibaresi, “görevli gümrük memurlarının görevlerinin sonlandırılmasına başlanacaktır.” şeklinde değiştirilmesi;
 
IV. maddesinde yer alan NK1 işlemlerine ilişkin bölümün,
 
NK1
Tespit Raporu başına
2.500 YTL'den az olmamak üzere, CIF kıymeti 5 milyon YTL’ye kadar olanlarda CIF kıymetin onbinde 5'i, 5 milyon YTL’nin üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecektir.
 
şeklinde,
 
Aynı maddede yer alan DR1 işlemlerine ilişkin bölümün,
 
DR1
Tespit Raporu başına
1.000 YTL'den az olmamak üzere, CIF kıymetin onbinde 5'i.
 
şeklinde değiştirilmesi uygun bulunmuştur.
 
Diğer yandan, 60 Seri No.lu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde öngörülen tespit işlemlerine ilişkin, hazırlanması devam etmekte olan bilgisayar programı tamamlanıncaya kadar yükümlülerin talebi halinde, olagelen uygulamanın sürdürülmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
M.Emin ZARARSIZ
Müsteşar
 
 
 
 
 
DAĞITIM     :
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910066 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910066 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?