E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15337659 Ziyaretçi

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (Karar 2013/5552)

Karar Sayısı : 2013/5552   14.12.2013-28851 Resmi Gazete

Ekli “Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 8/7/2013 tarihli ve 3084 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.


 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 17/7/2006 tarih ve 2006/10757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.