Gümrük Tarife Cetveli (Genelge 2015/22)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :    17474625/010.06

Konu    :    Genelge

GENELGE (2015 / 22)

 

 

İlgi: a) 20.11.2013 tarih ve 2013/47 sayılı Genelge
        b) 20.10.2009 tarihli 2009/107 sayılı Genelge

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde 21.03 tarife pozisyonunda yer alan “çeşni ve lezzet verici karışımlar” ile 33.02 tarife pozisyonunda yer alan ve esası “koku veren maddeler” olan karışım ve müstahzarların sınıflandırılmasında iş bu Genelge tarihi itibariyle aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması uygun bulunmuştur.

Gümrük Tarife Cetveli 33. fasıl 2 nolu notunda; “33.02 pozisyonundaki "koku veren maddeler"  tabiri,  sadece  33.01  pozisyonundaki  maddeleri,  bu  maddelerden  çıkarılmış bulunan koku verici madde bileşiklerini veya sentez yoluyla elde edilen aromatik ürünleri kapsar.” denilmektedir.

İzahnamenin 33.02 tarife pozisyonu açıklama notlarına bakıldığında; bir veya daha fazla kokulu maddeye (uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri veya   sentetik   aromatik   maddeler),   bitkisel   yağ,   dekstroz,   nişasta   gibi    taşıyıcı    veya seyrelticinin  ilave edilmesi ile oluşan karışımların yanı sıra   karışımın  esasını  koku   veren  maddeler  teşkil  etmek  şartıyla  , seyreltici veya taşıyıcıyla birleşmiş olsun olmasın, alkol içersin içermesin, diğer Fasıllarda (örn. Baharatlar) yer alan maddelerin bir veya daha fazla kokulu madde  (uçucu  yağlar,  reçineler,  ekstraksiyonla  elde  edilmiş  yağ  reçineleri  veya  sentetik aromatik   maddeler)   ile   olan   karışımlarının   yine   bu   pozisyonda    sınıflandırılacağı anlaşılmaktadır.

Buna mukabil, İzahnamenin 21.03 tarife pozisyonu açıklama notlarında; “Bu pozisyon, bazı yemeklere (et, balık, salata, vb.) aroma vermede kullanılmakta olup, genellikle oldukça baharatlı bir karaktere sahip bulunan ve çeşitli katkı maddelerinden (yumurta, sebze, et, meyve, un, nişasta, sıvı yağlar, sirke, şeker, baharat, hardal, aroma vericiler, vb.) oluşan müstahzarları içine almaktadır…” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, içeriğinde 33.01 tarife pozisyonundaki maddeleri veya bu maddelerden elde edilmiş koku verici bileşikleri ya da sentez yoluyla elde edilmiş aromatik ürünleri esas madde olarak bulunduran müstahzarların 33.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, içeriğinde koku verici maddeler de bulunmakla birlikte esas itibariyle gıdalara çeşni ve lezzet verici   olarak   kullanılan   müstahzarların   21.03   tarife   pozisyonunda   sınıflandırılması, müstahzara esas niteliğini veren madde tespit edilemediği durumlarda ise tarifenin 3 (c) genel yorum kuralı uyarınca hareket edilmesi;

Diğer  taraftan  ekli  listede  kayıtlı  eşyanın  sınıflandırılmasına  ilişkin  olarak  iş  bu Genelge tarihi itibariyle karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İlgi  (a)'da  kayıtlı  Genelge  eki  tablonun  birinci  maddesi  yürürlükten  kaldırılarak aşağıda yeniden düzenlenmiştir.

12.10.2014 tarihli 29143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Eki DGÖ Armonize Sistem Komitesinin 53. Dönem Kararları’nın 26 ncı ve müteakip maddelerinde yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle uygulama alanı kalmayan ilgi (b)’de kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cemal DERELİ
Bakan a.

Müsteşar V.

 

 DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288788 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288788 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?