E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14419624 Ziyaretçi

Gümrük Tarife Cetveli (GTİP) Açıklama Notları ve İlgili Diğer Mevzuat

GTİP SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü  Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9594)

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2014/6917)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2)

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2011/2572)

Buharlı Temizleyiciler (Genelge 2012/19)

Gümrük Tarifelerinin Sınıflandırılması ile ilgili genelge (2012/7)

nıflandırma (Genelge 2012/17)

474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun

474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yürülüğe Konulmasına İlişkin Karar (2008/14483)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:11)

Gümrük Genel Tebliği (tarife) (seri No:10)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) (Seri No:5)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:2)

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Seri No:2 Eki)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Eşya Fihristi) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) Seri No:5
Gümrük Genel Tebliği (Tarife sınıflandırma Kararları)( Seri N0:10)
Gümrük Genel Tebliği(Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:11)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:12)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14)
 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)
Gümrük Genel Tebliği (Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu yapılamayacak hallerde, Başmüdürlüklere tarife bilgisi talebinde bulunulabilmesine ilişkin usul ve esaslar) (Seri No:11)