Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-Ekleri

(I) SAYILI CETVEL (1)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATI

Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

Hizmet Birimleri

Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

1) Gümrükler Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı

2) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı

3) İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı

4) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

5) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

6) Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

7) Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

8) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

9) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

10) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

11) Strateji Geliştirme Başkanlığı

12) Hukuk Müşavirliği

13) Personel Dairesi Başkanlığı

14) Eğitim Dairesi Başkanlığı

15) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


16) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

17) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

18) Özel Kalem Müdürlüğü


(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Müsteşar

1

1

1

GİH

Müsteşar Yardımcısı

1

3

3

GİH

Gümrükler Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü

1

1

1

GİH

İç Ticaret Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Kooperatifçilik Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

1

1

1

GİH

Strateji Geliştirme Başkanı

1

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

20

20

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

20

20

GİH

1. Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

1

1

1

GİH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Eğitim Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Özel Kalem Müdürü

1

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

60

60

GİH

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

1

73

73

GİH

Gümrük ve Ticaret Müfettişi

3

38

38

GİH

Gümrük ve Ticaret Müfettişi

5

23

23

GİH

Başkontrolör

1

158

158

GİH

Başkontrolör

2

3

3

GİH

Kontrolör

3

36

36

GİH

Kontrolör

4

18

18

GİH

Kontrolör

5

59

59

GİH

Kontrolör

6

25

25

GİH

Kontrolör

7

14

14

GİH

İç Denetçi

1

11

11

GİH

İç Denetçi

2

7

7

GİH

İç Denetçi

3

4

4

GİH

İç Denetçi

5

3

3

GİH

Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı

9

28

28

GİH

Stajyer Kontrolör

8

81

81

GİH

Stajyer Kontrolör

9

29

29

GİH

Hukuk Müşaviri

1

11

11

GİH

Hukuk Müşaviri

3

4

4

GİH

Hukuk Müşaviri

6

5

5

GİH

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü

1

2

2

GİH

Şube Müdürü

1

119

119

GİH

Şube Müdürü

2

3

3

GİH

Şube Müdürü

3

3

3

GİH

Müdür (Ö)

9

5

5

GİH

Müdür Yardımcısı (Ö)

9

5

5

GİH

Savunma Uzmanı

1

1

1

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzmanı

1

52

52

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzmanı

2

11

11

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzmanı

3

53

53

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzmanı

4

28

28

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzmanı

5

41

41

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzmanı

6

70

70

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzmanı

7

11

11

GİH

Avrupa Birliği Uzmanı

1

6

6

GİH

Avrupa Birliği Uzmanı

3

8

8

GİH

Avrupa Birliği Uzmanı

4

1

1

GİH

Avrupa Birliği Uzmanı

5

15

15

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

2

2

2

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

3

2

2

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

4

2

2

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

5

2

2

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı

8

158

158

GİH

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı

9

90

90

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

8

14

14

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

9

1

1

GİH

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

8

4

4

GİH

Eğitim Uzmanı

1

2

2

GİH    Eğitim Uzmanı

Eğitim Uzmanı

3

2

2

GİH

Eğitim Uzmanı

5

1

1

GİH

Uzman

1

36

36

GİH

Uzman (Ö)

1

2

2

GİH

Uzman

3

1

1

GİH

Uzman (Ö)

3

1

1

GİH

Uzman (Ö)

12

54

54

GİH

APK Uzmanı

1

7

7

GİH

Ayniyat Saymanı

1

1

1

GÎH

Bölge Amiri

1

1

1

GİH

Bölge Amiri

3

1

1

GİH    Kısım Amiri

Kısım Amiri

3

2

2

GİH    Kısım Amiri

Kısım Amiri

4

2

2

GİH    Şef

Şef

3

109

109

GİH    Şef(Ö)

Şef (Ö)

3

3

3

GİH    Şef

Şef

4

6

6

GİH   .Şef(Ö)

Şef (Ö)

5

1

1

GİH

Şef (Ö)

12

50

50

GİH

Muayene Memuru

3

41

41

GİH

Muayene Memuru

4

4

4

GİH

Muayene Memuru

5

3

3

GİH

Muayene Memuru

6

1

1

GİH uhafaza Memuru

Muhafaza Memuru

3

20

20

GİH

Muhafaza Memuru

5

30

30

GİH ru

Muhafaza Memuru

6

15

15

GİH Muhafaza Memuru

Muhafaza Memuru

7

15

15

GİH

Araştırmacı (Ö)

1

18

18

GİH

Araştırmacı

2

1

1

GİH

Araştırmacı (Ö)

2

1

1

GİH

Araştırmacı (Ö)

3

6

6

GİH

Araştırmacı (Ö)

13

29

29

GİH

Çözümleyici

1

1

1

GİH

Çözümleyici

2

1

1

GİH

Çözümleyici

3

4

4

GİH

Çözümleyici

5

1

1

GİH

Programcı

1

4

4

GİH

Programcı

3

2

2

GİH

Programcı

4

1

1

GİH

Programcı

6

7

7

GİH

Programcı

7

4

4

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

6

6

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

1

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

1

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

318

318

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

21

21

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

54

54

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

35

35

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

23

23

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

4

4

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

1

1

GİH

Memur

5

65

65

GİH

Memur

6

8

8

GİH

Memur

7

34

34

GİII

Memur

8

14

14

GİH

Memur

9

8

8

GİH

Şoför

5

23

23

GİH

Şoför

6

4

4

GİH

Şoför

7

1

1

SH

Daire Tabibi

1

2

2

SH

Diş Tabibi

1

1

1

SH

Veteriner

1

1

1

SH

Veteriner

4

1

1

SH

Veteriner

7

2

2

SH

Hemşire

1

2

2

SH

Hemşire

5

1

1

SH

Diyetisyen

5

1

1

SH

Laborant

7

1

1

AH

Avukat

3

4

4

AH

Avukat

6

6

6

TH

Mimar

5

2

2

TH

Mühendis

1

12

12

TH

Mühendis

2

4

4

TH

Mühendis

3

3

3

TH

Mühendis

4

1

1

TH

Mühendis

5

2

2

TH

Mühendis  (Ö)

5

1

1

TH

Mühendis

6

2

2

TH

Mühendis  (Ö)

6

2

2

TH

Mühendis

7

1

1

TH

Mühendis  (Ö)

8

11

11

TH

İstatistikçi

1

2

2

TH

İstatistikçi

3

3

3

TH

İstatistikçi

5

1

1

TH

İstatistikçi

7

6

6

TH

Ekonomist

7

1

1

TH

Kimyager

1

1

1

TH

Tekniker

1

2

2

TH

Tekniker

3

3

3

TH

Tekniker

5

1

1

TH

Tekniker

6

1

1

TH

Tekniker (Ö)

9

5

5

TH

Teknisyen

3

13

13

TH

Teknisyen

5

2

2

TH

Teknisyen

7

1

1

TH

Teknisyen (Ö)

10

5

5

YH

Hizmetli

5

38

38

YH

Hizmetli

6

3

3

YH

Hizmetli

7

6

6

YH

Hizmetli

8

1

1

YH

Hizmetli

9

2

2

YH izmetli

Hizmetli

10

5

5

YH izmetli

Hizmetli

11

5

5

YH

Kaloriferci

5

5

5

YH

Dağıtıcı

5

22

22

YH

Dağıtıcı

10

2

2

TOPLAM

2.772

2.772
 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266473 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266473 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?