Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-Ekleri-Tasra

KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü

1

20

20

GİH

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı

1

60

60

GİH

İl Müdürü

1

81

81

GİH

Gümrük Müdürü

1

155

155

GİH

Gümrük Müdürü

3

15

15

GİH

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Müdürü

1

20

20

GİH

Personel Müdürü

1

20

20

GİH

Laboratuar Müdürü

1

6

6

GİH

Şube Müdürü

1

85

85

GİH

Şube Müdürü

2

20

20

GİH

Şube Müdürü

3

15

15

GİH

Gümrük Müdür Yardımcısı

1

150

150

GİH

Gümrük Müdür Yardımcısı

2

20

20

GİH

Gümrük Müdür Yardımcısı

3

40

40

GİH

Gümrük Müdür Yardımcısı

5

10

10

GİH

Bölge Amiri

2

85

85

GİH

Bölge Amiri

3

50

50

GİH

Bölge Amiri

4

10

10

GİH

Bölge Amiri

5

5

5

GİH

Kısım Amiri

3

215

215

GİH

Kısım Amiri

4

25

25

GİH

Kısım Amiri

5

10

10

GİH

Şef

3

215

215

GİH

Şef

4

25

25

GİH

Şef

5

10

10

GİH

Muayene Memuru

3

490

490

GİH

Muayene Memuru

4

50

50

GİH

Muayene Memuru

5

140

140

GİH

Muayene Memuru

6

690

690

GİH

Muayene Memuru

7

490

490

GİH

Muayene Memuru

8

800

800

GİH

Muhafaza Memuru

3

50

50

GİH

Muhafaza Memuru

5

1.100

1.100

GİH

Muhafaza Memuru

6

360

360

GİH

Muhafaza Memuru

7

1.500

1.500

GİH

Muhafaza Memuru

8

1.720

1.720

GİH

Muhafaza Memuru

9

25

25

GİH

Programcı

1

4

4

GİH

Programcı

2

2

2

GİH

Programcı

3

3

3

GİH

Programcı

4

2

2

GİH

Programcı

5

3

3

GİH

Programcı

6

4

4

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

4

4

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

2

1

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

5

5

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

3

3

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

5

5

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

3

3

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

2

2

GTH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

305

305

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni

4

7

7

GTH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

15

15

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni

6

3

3

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni

7

3

3

GİH

Memur

5

1.972

1.972

GİH

Memur

6

120

120

GİH

Memur

7

985

985

GİH

Memur

8

390

390

GİH

İcra Memuru

5

60

60

GİH

İcra Memuru

8

60

60

GİH

Gemi Adamı

5

41

41

GİH

Gemi Adamı

6

4

4

GİH

Gemi Adamı

7

2

2

GİH

Gemi Adamı

8

3

3

GİH

Gemi Adamı

9

4

4

GİH

Şoför

5

109

109

GİH

Şoför

6

23

23

GİH

Şoför

7

26

26

GİH

Şoför

9

1

1

GİH

Şoför

10

3

3

SH

Daire Tabibi

1

1

1

AH

Avukat

1

10

10

AH

Avukat

3

10

10

AH

Avukat

6

10

10

AH

Avukat

7

20

20

TH

Mühendis (Ö)

1

1

1

TH

Mühendis

1

3

3

TH

Mühendis

2

2

2

TH

Mühendis

3

2

2

TH

Mühendis

4

2

2

TH

Mühendis

5

4

4

TH

Kimyager

1

46

46

TH

Kimyager

2

5

5

TH

Kimyager

3

10

10

TH

Kimyager

4

7

7

TH

Kimyager

5

10

10

TH

Kimyager

6

15

15

TH

Kimyager

7

7

7

TH

Kaptan

2

10

10

TH

Kaptan

3

13

13

TH

Kaptan

4

1

1

TH

Kaptan

5

2

2

TH

Kaptan

6

11

11

TH

Laborant

8

11

11

TH

Laborant

9

10

10

TH

Makinist

3

2

2

TH

Makinist

4

16

16

TH

Makinist

5

7

7

TH

Makinist

6

2

2

TH

Makinist

10

3

3

TH

Teknisyen

3

10

10

TH

Teknisyen

4

3

3

TH

Teknisyen

5

12

12

TH

Teknisyen

6

2

2

TH

Teknisyen

7

2

2

TH

Teknisyen

9

9

9

TH

Teknisyen

10

4

4

TH

Tekniker

1

3

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

5

5

5

YH

Teknisyen Yardımcısı

7

1

1

YH

Hizmetli

5

171

171

YH

Hizmetli

6

1

1

YH

Hizmetli

7

34

34

Yi I

Hizmetli

8

9

9

YH

Hizmetli

10

5

5

YH

Aşçı

5

5

5

YH

Aşçı

6

1

1

YH

Aşçı

7

2

2

YH

Aşçı

8

1

1

YH

Kaloriferci

5

20

20

YH

Kaloriferci

7

3

3

YH

Kaloriferci

8

3

3

YH

Kaloriferci

9

1

1

YH

Kaloriferci

10

3

3

YH

Bekçi

5

38

38

YH

Bekçi

6

3

3

YH

Bekçi

7

4

4

YH

Bekçi

8

1

1

TOPLAM

13.568

13.568

KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Tasfiye İşletme Müdürü

1

20

20

GİH

Tasfiye İşletme Müdürü

2

2

2

GİH

Tasfiye İşletme Müdürü

3

3

3

GİH

Şef

3

35

35

GİH

Şef

4

10

10

GİH

Şef

5

15

15

GİH

Memur

5

85

85

GİH

Memur

6

25

25

GİH

Memur

7

30

30

GİH

Memur

8

110

110

GİH

Anbar Memuru

5

60

60

GİH

Anbar Memuru

6

15

15

GİH

Anbar Memuru

7

20

20

GİH

Anbar Memuru

8

10

10

GİH

Anbar Memuru

9

10

10

GİH

Anbar Memuru

10

10

10

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5

82

82

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

6

5

5

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

7

1

1

GİH

Satış Memuru

5

20

20

GİH

Satış Memuru

6

15

15

GİH

Satış Memuru

7

11

11

GİH

Veznedar

3

10

10

GİH

Veznedar

4

11

11

GİH

Veznedar

5

1

1

GİH

Veznedar

6

4

4

GİH

Veznedar

7

14

14

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

2

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

30

30

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni

4

10

10

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni

5

15

15

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni

6

5

5

GİH

Şoför

5

15

15

GİH

Şoför

6

2

2

GIH

Şoför

7

2

2

GİH

Şoför

10

6

6

TH

Tekniker

1

1

1

TH

Teknisyen

3

3

3

TH

Teknisyen

4

2

2

TH

Teknisyen

S

2

2

TH

Teknisyen

6

2

2

YH

Hizmetli

5

22

22

YM

Hizmetli

7

1

1

YH

Hizmetli

8

2

2

YH

Bekçi

5

40

40

YH

Bekçi

6

4

4

TOPLAM

800

800

KURUMU     : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI   : YURTDIŞI

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Gümrük Müşaviri

1

15

15

GİH

Gümrük Ateşesi

1

5

5

TOPLAM

20

20


(2) SAYILI LİSTE

KURUMU    : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

134

134

TOPLAM

134

134

KURUMU   : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS KDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Araştırmacı

1

324

324

GİH

Araştırmacı

2

6

6

GİH

Araştırmacı

3

24

24

TOPLAM

354

354

KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI[15]

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı

7

300

300

GİH

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı

8

300

300

GİH

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı

9

400

400

TOPLAM

1.000

1.000

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586756 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586756 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?