E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 4,31 TL
15322915 Ziyaretçi

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve AB Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2010/23)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 06.06.2010-27603 Resmi Gazete
GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN
TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN
ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2010/23)
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/1/2011 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.
             Başvuru Esasları
             MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2009 tarihli ve 27449 2.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2010/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, en geç 10/6/2010 tarihi mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.
             (2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.
             Yürürlük
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.