Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2008/27)

Resmi Gazete: 01.11.2008-27041

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/7/2009 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Başvuru esasları

MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2007 tarihli ve 26743 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat 2008/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ’in” III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı
1287/08 2804.50.90 %99.995'e kadar saflıkta telürium Yüksek duyarlılıktaki infrared dedektörlerinin kullanımında
1288/08 2825.60.00 Germanyum dioksit Özellikle PET şişelerin geri dönüşümünde, belirli polyester iplik ve granüllerin üretiminde katalizör olarak
1280/08 2827.3985 Mangan diklorür Kesici disklerin üretiminde
1259/08 2842.10.00 Yapılandırılmış silika alümina fosfat İçten yanmalı motorların temizlenmesinde katalizör olarak
1314/08 2903.39.90 Trans-1,3,3,3,-Tetrafloraprop-1-ene Poliüretan köpük üretiminde
1275/08 2903.59.80 1,2,5,6,9,10-Hegzabromosiklododekan Isı yalıtımında
1289/08 2903.69.90 Florobenzen Fungisit sentezleme amaçlı
1260/08 2921.19.80 Tetrakis(Etilmetilamino)zirkonyum IV Yarı iletken izolasyonunda
1291/08 2922.29.00 p-Anisidin-3-sulfonik asit Tekstil boyası üretiminde
1254/08 2928.00.90 Butanon oksim Boya sanayiinde
1292/08 2930.90.85 Fenol,4,4'-sülfonilbis(benzenamin) ve 2,4-TDI'nin reaksiyon ürünü Isıya dayanıklı kağıt üretiminde
1318/08 2932.99.70 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol Polipropilenden mamul plastiklerin şeffaf bölümlerinin üretiminde
1293/08 2933.19.90 1-Fenil-3-metil-5-pirizolon Organik boya üretiminde
1294/08 2933.49.10 3-Hidroksi-2-metilquinolin-4-karboksilik asit Organik boya üretiminde
1295/08 2933.79.00 6-Bromo-3-metillantrapiridon Organik boya üretiminde
1319/08 2934.99.90 Tetrahidrotiofen-1,1-dioksit Sulfolan üretiminde
1327/08 3102.10 Karbamimidik asit Eczacılıkta
1281/08 3215.90.80 Ağırlıkça %5 veya daha fazla fakat %10'u geçmeyen silika amorf içeren belirli kullanıma mahsus mürekkep karışımı Pnömatik sistemlerde
1276/08 3808.91.90 Gliserol içeren sulu bir suspansiyon içinde spodoptera exigua nükleer polihedrosis virüs Zirai mücadelede
1321/08 3811.19.00 Ağırlıkça %0,5'den fazla olmayan 1,3,5-trimetil benzen, %4,9'dan fazla olmayan naftalen, 1,2,4-trimetil-benzen içeren aramotik bir hidrokarbon çözücü içerisinde ağırlıkça %61'den fazla fakat %63'den fazla olmayan metilsiklopentadienil manganez trikarbonil içeren çözelti Havadaki karbondioksit emisyonunu azaltımında
1261/08 3817.00.80 Dallanmış dodesilbenzen Sülfonat, PVC ve yağlama yağları üretiminde
1277/08 3817.00.80 C12 alkil benzen bileşikleri içeren dallanmış alkil benzen karışımları Sülfonat, PVC ve yağlama yağları üretiminde
1296/08 3824.90.97 %85'den daha fazla içerikli 3-butilen-1,2-diollü karışım Vitamin üretiminede
1322/08 3902.90.90 Ağırlıkça %10'dan fazla fakat %35'den fazla olmayan polistiren içeren, polistiren, poliizobutilen ve polistiren yapısında A-B-A blok kopolimerli termoplastik elastomer Elastik termoplastik malzeme üretiminde
1262/08 3904.69.90 Toz veya emülsiyon halde poliviniliden florür Boya ve cila üretiminde
1303/08 3906.10.00 Suda çözünürlüğü olmayan 10mikro metre kalınlığında metil metakrilat polimeri içeren beyaz toz LCD ekranlarının TV setlerinin ve dizüstü bilgisayar üretiminde
1305/08 3906.10.00 Metilmetakrilat kopolimer ve ksilen ve n-bütilasetat nitelikli bir çözücü, poliakrilat reçine içeren suda çözünürlüğü olmayan şeffaf sıvı LCD ekranlarının TV setlerinin ve dizüstü bilgisayar üretiminde
1278/08 3906.90.90 DSC ile ölçülmüş Tm 65 ºC (±%5) kimyasal olarak kobalt ile işlenmiş polialkil akrilat Doymamış polyester ve vinilester üretiminde katkı maddesi olarak
1279/08 3907.10.00 Perfloropolieter polimere dönüştürülmüş veya ayrıştırılmış vinil silil Otomotiv, elektronik ve kimya sanayiinde, mürekkep üretiminde
1263/08 3907.20.29 Ortalama molekül ağırlığı 5000 olan propiyonik asit, metoksipoli (etilen glikolün esteri susinimidil) Pegvisomant isimli ilacın üretiminde
1282/08 3919.90.61 20cm'den daha fazla genişliğe sahip rulolarda en az 78 mikrometre kalınlıkta değiştirilebilir koruyucu bir film içermeyen 8 mikronluk kalınlıkta yapıştırıcı yüzeye sıvanmış vinil klorür film  
1272/08 3919.10.69
3919.90.69
İlave bir polyester tabaka ve yapışkan ayırıcı bir tabaka içersin içermesin mikroprizma içeren polimetilmetakrilat tabakalı akrilik polimer film içerikli düzgün desenli kendinden yapışkanlı yansıtıcı lamine edilmiş tabaka Karayolları için güvenlik işaretleri üretiminde
1304/08 3920.62.19 Rulolar halinde 188 mm kalınlığında ve 1020 mm genişliğinde her iki yüzü kaplanmış şeffaf polietlen teraftalat film LCD ekranlarının TV setlerinin ve dizüstü bilgisayar üretiminde
1310/08 3920.91.00 Ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31den fazla olmayan 2,2' - etilendioksidietil bis (2-etilhekzonat plastikleştirici içeren çekilmiş üç tabakalı polivinil bütiral film Otomotiv sanayiinde
1323/08 3920.91.00 Ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31den fazla olmayan 2,2' - etilendioksidietil bis (2-etilhekzonat plastikleştirici içeren çekilmiş üç tabakalı renkli bantlara ayrılmış polivinil bütiral film Otomotiv sanayiinde
1311/08 5402.11.00 Teraftalik asidin kopolimerinin yassı sentetik filament ipliği, p-fenilendiamin ve 3,4'-oksibis (fenilen amin) Emniyet kemeri üretiminde
1283/08 56031310
56031410
Tek yönlü polietilen tereftalatın her iki yüzüne sıvanmış şekilde, (merkezi bir kağıt lifteki polietilen tereftalat) ağırlığı metrekarede en az 147 gr. olan, fakat 265 gr.'dan fazla olmayan [Her iki yüzüde sıvanmış ve kaplanmış] dokunmamış mensucat Bu ürün elektrik motorlarında kullanılır (takoz ve lastiklerin izolasyonu için) (araç camlarının ve lastiklerin kapatılmasındaki takozlar için) ve yatakların izolasyonundaki transformatörler için
1255/08 6909.19.00 Aluminyum Titanate otomotiv partikül filtresi Otomotiv sanayinde
1297/08 6909.19.00 Ağırlıklı olarak aluminyum ve titanyum oksitten yapılmış gözenekli seramikten oluşmuş, toplam hacmi 65 litreyi geçmeyen ve kesitinin her cm2 sinde en az bir kanalı (bir yada her iki kenarı açık) olan filtre yada katalizörler için destek Egzos gazı filtrelemesinde
1307/08 7011.20.00 Renkli katod ışın tüpü üretiminde kullanmak için cam panel ve huniler  
1312/08 7320.90.90 - Kalınlığı 2,72 mm. ye (+/- 0,05 mm) eşit veya daha fazla fakat 4,06 mm.den (+/- 0,05 mm) fazla olmayan,
- Genişliği 12,7 mm. ye (+/- 0,13 mm) eşit veya daha fazla fakat 15,88 mm.den (+/- 0,13 mm) fazla olmayan,
- Dönme momenti (tork) 19 Nm'ye (+/- % 5 ) eşit veya daha fazla fakat 70 Nm'den (+/-% 5) fazla olmayan,
- Uygulama esnasında serbest ve nominal yerleşimi arasındaki açı 800'ye (+/-% 5) eşit veya daha fazla fakat 2080'den (+/-% 5) fazla olmayantemperlenmiş çelikten spiral yaylık çubuk yada filmaşin
Otomobil güç transmisyon sisteminde
1301/08 7601.10.00 Alaşımsız birincil aluminyum  
1341/08 7601.20.10 Birincil aluminyum alaşımları  
1325/08 7604.21.00 83.02(1) alt başlığı altında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, et kalınlığı 0,8 mm (+- % 1,2) veya daha az fakat 0,5 mm.'den (+- % 1,2) az olmayan, anodize edilmiş ve verniklenmiş olsun yada olmasın AlSiMg 0,5 aluminyum alaşımından içi boş profiller  
1326/08 7604.29.90 83.02(1) alt başlığı altında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, et kalınlığı 0,8 mm (+- % 1,2) veya daha az fakat 0,5 mm.'den (+- % 1,2) az olmayan, anodize edilmiş ve verniklenmiş olsun yada olmasın AlSiMg 0,5 aluminyum alaşımından profiller  
1284/08 8108.20.00 0,224 mm'lik ilmik açılımındaki geçirgenlik oranı ağırlık olarak % 90'a eşit veya daha fazla olan toz halinde tütanyum Sürtünme donatımı üretiminde
1285/08 8501.10.99 Doğru akım adım motoru, adım açısı 7,5 derece (± %7), devrilme momenti 25ºC asgari 25 mNm. Kontrol frekanslı asgari 1960 pps, iki kademeli sargılı ve nominal gerilimi 10,5 - 16 V arası olan.  
1286/08 9013.20.00 Akım gücü 12 ila 200 watt arasında değişen ve kapalı bir kutu içine yerleştirilmiş yüksek frekanslı karbondioksitli lazerler.  
1300/08 9405.40.39 Elektrikli ışık donatımı, ışık-yayan diyot üretiminde kullanılan sentetik materyallerden yapılmış sözde ışık-yayan diyot dizisi (model LE-AT):
- - yaklaşık 38.6 x 20.6 mm (uzunluk x genişlik) ebatlarında LED (matrix) dizey modülü;
- - 128 adet kırmızı ve yeşil LED'lerle donatılmış; ve
- - NTC ile donatılmış esnek baskı devre kartı;
- - Yaklaşık 58 x 26 mm (uzunluk x genişlik) ebatlarında alüminyum muhafazaya monte edilmiş ve optik mühürleme birleşimine sahip sentetik iskelet ile örtülü,müteşekkil.
 
1302/08 9001.90.00 Çok-optikli-Yollu film  
1306/08 8540.91.00 Renkli resim tüp huni için anod düğmesi.  
1308/08 8540.91.00 Renkli katod-ışın tüpü üretimine mahsus saptırma bobini. Renkli katod-ışın tüpü üretimine mahsus.
1309/08 9022.90.90 Cam şilt ve ince-film transistör dizesinden müteşekkil röntgen cihazları (röntgen düz ekran sensörler/röntgen sensörler) için biçimlendirilmemiş silikon paneller, biçimlendirilmemiş silikon film ile kaplı, sezyum iyodid ve metalleştirilmiş koruyucu tabakalı kıvılcım yayan tabaka ile kaplı, 409.6 x 409.6 mm² hareketli alana ve 200 x 200 mm² piksel ebatlarına sahip.  
1313/08 8504.40.90 Statik dönüştürücüler:
- - transistörler, diyotlar ve entegre devreler,
- - termistör ile donatılmış olsun veya olmasın,
müteşekkil olan, güç kaynağı 3 KW dan az olan tek-fazlı elektrik motorlarının kontrol araçlarının üretimine mahsus.
Güç kaynağı 3 KW dan az olan tek-fazlı elektrik motorların kontrol araçlarının üretimine mahsus.
1328/08 9013.90.90.00 Yarıiletken levha ve cihazları incelemeye yönelik makinelere birleştirmek için olan lazerler. Yarıiletken levha ve cihazları incelemeye yönelik makineler.
1329/08 8543.70.90.90 KLA tencor tarafından tanımlanmış parça: FRU, MODULE BEAM (MODÜL IŞIN) STAB, 5XX. Yarıiletken levha ve cihazları incelemeye yönelik makinelere birleştirmek üzere optik/mekanik Modül montajı. Yarıiletken levha ve cihazları incelemeye yönelik makineler.
       
1330/08 8543.70.90.90 Açıklık montaj parçaları, yarıiletken aygıtlar için elektron kaynağı sağlayan.  
1331/08 9031.90.85.90 Yarıiletken levha veya cihazları, ya da foto-perdeler (mask) veya yarıiletken cihazların üretiminde kullanılan reticlesları incelemeye yönelik makinelere birleştirmeye yönelik elektro-mekanik montaj (motorlu eğri ışın açıcı). Yarıiletken levha veya cihazları, ya da foto-perdeler (mask) veya yarıiletken cihazların üretiminde kullanılan reticlesları incelemeye yönelik makinelere birleştirmeye mahsus.
1332/08 9002.90.00 Yarıiletken levha veya cihazları, ya da foto-perdeler (mask) veya yarıiletken cihazların üretiminde kullanılan (reticles) incelemeye yönelik makinelere birleştirmeye yönelik ayna montaj. Yarıiletken levha veya cihazları, ya da foto-perdeler (mask) veya yarıiletken cihazların üretiminde kullanılan reticlesları incelemeye yönelik makinelere birleştirmeye mahsus.
1333/08 8504.40.90.90 Yarıiletken levhaları incelemeye yönelik aygıtlara mahsus tasarlanmış baskı devre kartı. Yarıiletken levhaları incelemeye yönelik aygıtlara mahsus.
1334/08 8504.40.90.90 Yarıiletken levhaları incelemeye yönelik muayen sisteminin torna bağlama aynasına mahsus üretilmiş adaptör. Yarıiletken levhaları incelemeye yönelik muayen sisteminin torna bağlama aynasına mahsus.
1335/08 9002.90.00.90 Yarıiletken inceleme cihazlarına birleştirmeye yönelik ışıklandırma mekanik filtre montajı. Yarıiletken inceleme cihazlarına birleştirmeye mahsus.
1336/08 9001.20.00.00 Yarıiletken levhaları veya cihazları ölçmeye ya da kontrol etmeye yönelik cihazlara birleştirmek için mekanik/optik montaj. Yarıiletken levhaları veya cihazları ölçmeye ya da kontrol etmeye yönelik cihazlara mahsus.
1337/08 9031.90.85.90 Azaltıcı, (elektronik aygıt) yarıiletken levha veya cihazları incelemeye yönelik aygıtlara birleştirmeye mahsus. Azaltıcı, (elektronik aygıt) yarıiletken levha veya cihazları incelemeye yönelik aygıtlara mahsus.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301612 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301612 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?