Gümrük Yetkililerince CITES Belgesindeki İlgili Bölümün Onaylanması Hakkında

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

                                                                                            

Say: 20117910/724.01.02

Konu: Gümrük Yetkililerince CITES Belgesindeki İlgili Bölümün Onaylanması Hakkında

 

 Bilindiği üzere, CITES Sözleşmesi gereğince zorunlu olan CITES Belgesi, 27.12.2001 tarihli, 24623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "CITES Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik"in I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait ithalat ihracat, yeniden ihracat ve denizden giriş işlemlerinde, CITES Yönetim Mercileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler esnasında taraf devletlerin yönetim mercileri ve gümrük idarelerince aranan bir formdur. Bu itibarla, CITES Sözleşmesi gereği, firmaların ithalat ya da ihracat işlemleri sırasında CITES Belgesi'ni ilgili gümrük müdürlüğüne sunması zorunludur. 

Konuyla ilgili olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan 15.09.2015 tarihli, 191662 sayılı yazıda;

1.CITES kapsamı eşya sevkiyatını inceleyen gümrük yetkilisi tarafından, gerçek anlamda ithalat ya da ihracatı yapılan miktarların fiziki muayenesinin yapılarak, CITES Belgesi'ndeki '14' numaralı bölüme işlenmesinin, şayet nakliyat yöntemi, nakliye senedi veya havayolu senedini gerektiriyorsa bunlardan birisinin numarasının yazılmasının ve tarih, kaşe, imza ile resmi onayının yapılmasının gerektiği,

2.Aksi takdirde, CITES Belgesi'nin eksik işlem nedeniyle geçerli olmadığı ve bu nedenle firmaların, Sözleşme gereği yapmaları gereken diğer işlemler sırasında sorun yaşadıkları, giriş-çıkış yapacakları ülkenin gümrük noktalarında belgelerin geçersiz sayıldığı ve yabani hayvan ve bitki tür, parça ve türevlerinin sınırdan ülke içerisine alınmadığı belirtilerek,

3.CITES'e tabi türlerin ithalatı ya da ihracatı sırasında sevkiyatı inceleyen ilgili gümrük yetkilisi tarafından fiziki muayenenin (sayım) yapılarak CITES Belgesi üzerindeki '14' numaralı bölümün eksiksiz doldurularak onayının yapılması hususuna azami dikkat gösterilmesi gerektiği, Bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Münir UĞUZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849178 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849178 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?