E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,51 TL
1 € = 3,92 TL
14105072 Ziyaretçi

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ (YENİ) 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete

Yönetmelikte yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYIN..
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete
Madde 1-3
Mdde 4-21
Madde 22-26
Madde 27
Madde 28-29
Madde 30-31
Madde 32
Madde33-42
Madde 43-59
Madde 60-71
Madde 72-98
Madde 99-111
Madde 112-203
Madde 204-211
Madde 212-307
Madde 308-327
Madde 328-348
Madde 349-369
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi Madde 370-375
Geçici İthalat Rejimi Madde 376-394
Hariçte İşleme Rejimi Madde 395-414
İhracat Rejimi Madde 415-418
Serbest Bölgeler Madde 419-434
Özet Beyan Madde 435-437
Diplomatik Muafiyetler Madde 438-443
Geri Gelen Eşya Madde 444-454
Posta Gümrük İşlemleri Madde 455-475
Yakıt ve Kumanyalara İlişkin Gümrük İşlemleri Madde 476-482
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması Madde 483-488
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği, Kayda Geçirilmesi ve Ödenmesi Madde 489-511
Geçici Depolama ve Antrepo İşletmeleri ve Yükümlülükleri Madde 512-559
Çalışma saatleri / Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları Madde 560-573
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Madde 574-578
Cezalar / İtirazlar Madde 579-590
Geçici ve Son Hükümler / Geçici Maddeler / Yürürlük / Yürütme Madde 591-593
Değişiklikler:

--  12.01.2017-29946 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  07.10.2016-29850
Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  23.02.2016-29623
Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  22.01.2016-29601 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  30.06.2015-29402 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  13.05.2015-29354
Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN

--  18.02.2015-29271 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  31.01.2015-29253 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  02.12.2014-29193 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  21.05.2014-29006 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  21.11.2013-28828 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
--  12.06.2013-28675 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN..
--  15.05.2013-28648
Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN..
--  10.01.2013-28524 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN..
EK NO
EKİN BAŞLIĞI/KONUSU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10/Ç Genel Bildirim Formu
10/D Deniz Yolu Beyan Formu
10/E Hava Yolu Beyan Formu
10/F Radyasyon Alarmı Bildirim Formu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
70/A 70/A Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkinTespit ve Tahakkuk Kağıdı
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81/A
81/B
82