E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 2,23 TL
1 € = 2,78 TL
5846112 Ziyaretçi

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ (YENİ) 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete

Yönetmelikte yapılan değişiklikleri görmek için TIKLAYIN..
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete
Madde 1-3
Mdde 4-21
Madde 22-26
Madde 27
Madde 28-29
Madde 30-31
Madde 32
Madde33-42
Madde 43-59
Madde 60-71
Madde 72-98
Madde 99-111
Madde 112-203
Madde 204-211
Madde 212-307
Madde 308-328
Madde 328-348
Madde 349-369
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi Madde 370-375
Geçici İthalat Rejimi Madde 376-394
Hariçte İşleme Rejimi Madde 395-414
İhracat Rejimi Madde 415-418
Serbest Bölgeler Madde 419-434
Özet Beyan Madde 435-437
Diplomatik Muafiyetler Madde 438-443
Geri Gelen Eşya Madde 444-454
Posta Gümrük İşlemleri Madde 455-475
Yakıt ve Kumanyalara İlişkin Gümrük İşlemleri Madde 476-482
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması Madde 483-488
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği, Kayda Geçirilmesi ve Ödenmesi Madde 489-511
Geçici Depolama ve Antrepo İşletmeleri ve Yükümlülükleri Madde 512-559
Çalışma saatleri / Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları Madde 560-573
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Madde 574-578
Cezalar / İtirazlar Madde 579-590
Geçici ve Son Hükümler / Geçici Maddeler / Yürürlük / Yürütme Madde 591-593
EK NO
EKİN BAŞLIĞI/KONUSU
1
2
3
4
5
6
7
Menşe Şahadetnamesi Örneği (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)(02.07.2010-27629 Resmi Gazete değişiklikleri işlenmiştir)
8
9
10
10/Ç Genel Bildirim Formu
10/D Deniz Yolu Beyan Formu
10/E Hava Yolu Beyan Formu
10/F Radyasyon Alarmı Bildirim Formu
11
Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
12
Geçici Depolama Yerlerine Konulması Halinde Özel Tertip ve Düzenek Gerektiren Eşya Listesi (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
13
14
Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı (07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile yapılan değişiklik işlenmiştir)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Laboratuar Tahliline Tabii Tutulacak Eşya Listesi (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Riskli Eşya (07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile yapılan değişiklik işlenmiştir)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Standart Verimlilik Oranları (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
70/A 70/A Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkinTespit ve Tahakkuk Kağıdı
71
72
73
74
75
Bunker ve Liman Bayilerinden Alınacak Taahhütname (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
76
77
Teminat Mektubu Örneği (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
78
79
80
81
82