Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-10
T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU
A. GENEL BİLGİLER


1.Taşıyıcı firma4.Taşıtın

10.Beyan Türü

a. Adı

b. Numarası

c. Referans numarası

d. Ülkesi

Tescil  No:


2.Beyan sahibi/temsilcisi


5.Yükleme Yeri


6.Boşaltma yeri

Tescil  tarihi
3.Çıkış Gümrük İdaresi

7.İlk Varış /İlk çıkış yeri

8.Varış tarihi ve saati

9.Kalem Sayısı


B. EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER


11.Gönderici13.Bildirim tarafı12. Alıcı14.Acente15.Kalem No

16.Taşıma Senedi Numarası

19.Kapların markası/nosu

20.Eşya Kodu

21.Eşyanın Tanımı


17.Kap Cinsi

18.Kap Adedi22.Brüt Ağırlık

23.Net Ağırlık

24.Kalem Fiyatı

25.Mühür numarası

26. BM Tehlikeli Eşya Kodu

27.Nakliye Ücretinin Ödeme şekli28.Eşyanın Uğradığı/
Uğrayacağı  Ülkeler29.Eşyanın Bulunduğu Yer

30. Diğer31.İmza

EK 10


Özet Beyan Formu Kutularına İlişkin Açıklama Notları

(1)    Taşıyıcı : Özet beyanı veren kişi ile taşıyıcı farklı ise taşıyıcının adı ve varsa vergi numarası girilir.

(2)    Beyan sahibi/ temsilcisi : Özet beyanı veren kişi veya temsilcisinin adı ve vergi numarası girilir.

(3)  Çıkış Gümrük İdaresi : Çıkış özet beyanda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresinin kodu girilir.


(4)   Taşıtın kimliği ve ülkesi : Türkiye Gümrük Bölgesine girecek aktif taşıtın  kimlik ve uyruk bilgisine ilişkin olarak;

a alt bölümüne taşıtın adı girilir.

b alt bölümüne karayolunda plaka numarası, demiryolunda vagon numarası, deniz ve hava yolunda sefer numarası girilir.

c alt bölümüne referans numarası (deniz taşımacılığında IMO numarası gibi) girilir.

d alt bölümüne taşıtın ülkesine ilişkin kod girilir.

(5)   Yükleme yeri : Eşyanın taşıta yüklendiği liman, havaalanı, navlun terminali, tren istasyonu ya da diğer yerlerin adı ile bu yerlerin bulunduğu ülke kodu girilir.

(6)  Boşaltma yeri : Eşyanın taşıttan indirildiği liman, havaalanı, navlun terminali, tren istasyonu ya da diğer yerlerin adı ile bu yerlerin bulunduğu ülke kodu girilir.


(7)   İlk varış yeri/ilk çıkış yeri kodu : Türkiye Gümrük Bölgesine ilk varış gümrük idaresinin kodu ile Türkiye Gümrük Bölgesinden ilk çıkış gümrük idaresinin kodu girilir. (Bu bir liman, havaalanı ya da bir kara sınır kapısı olabilir.)

(8)   Varış tarih ve saati : Taşıtın Türkiye Gümrük bölgesinde ilk sınır kapısına varışına ilişkin planlanmış tarih ve saate ilişkin bilgi girilir.

(9)   Kalem Sayısı : Eşyanın toplam kaç kalemden oluştuğuna ilişkin bilginin yer aldığı kutudur.

(10)    Beyan Türü : Taşıma şekline göre beyan türlerinden biri girilir.

(11)    Gönderici : taşıma sözleşmesinde belirtilen ve eşyayı göndermeyi taahhüt eden göndericinin adı ve çıkış özet beyanda vergi numarası girilir.

(12)    Alıcı : Eşyanın gerçekte gönderildiği kişinin adı ve giriş özet beyanda vergi numarası girilir.

(13)    Bildirim Tarafı : Taşıma senetlerinde "notify" olarak belirtilen tarafın adı ve vergi numarası girilir.


(14)    Acente : Yetkili konteyner acentesinin adı ve vergi numarası girilir.

(15)    Kalem No : Kaçıncı kalem eşya olduğuna ilişkin bilginin yer aldığı kutudur.

(16)    Taşıma Senedi numarası : Taşıma senedi numarası girilir. Bulunmaması halinde tek sevkiyat numarası bu alana girilir. Özet beyan verenle taşıyıcının farklı olması halinde taşıyıcının taşıma senedi numarası da eklenir.

(17)    Kap Cinsi : Kapların cinsine ilişkin kod girilir.

(18)    Kap Adedi : Kap adedi girilir.

(19)    Kapların markası/no.su : Kapların marka ve numarası veya eşya konteyner ile taşınıyorsa konteyner marka ve numarası girilir.

(20)    Eşya Kodu : Eşyanın tarife  pozisyonu girilir.

(21)    Eşyanın Tanımı : Gümrük idaresinin eşyayı teşhis etmesine yetecek açıklıkta ve sadelikte eşyanın tanımı girilir. Genel terimler (Örneğin; "birleştirilmiş", "muhtelif ", "çeşitli", "aksam parça", "elektronik eşya", "yaş sebze meyve", "genel kargo", " bitki " vb.) kullanılmaz. (Daha geniş açıklama için aşağıdaki listeye bakınız). Eşya kodunun girilmesi halinde bu bilginin girilmesine gerek yoktur.

(22)    Brüt ağırlık : Eşyanın brüt ağırlığı kg. cinsinden girilir.

(23)    Net ağırlık : Bilinmesi halinde eşyanın ambalajları hariç net ağırlığı kg. cinsinden girilir.

(24)    Kalem fiyatı : Özet beyanın basitleştirilmiş usul kapsamında verilmesi halinde kalem fiyatı girilir. Döviz kodu ile birlikte kullanılır.

(25)    Mühür numarası : Varsa kapların üzerindeki mühür numarası girilir.

(26)    BM Tehlikeli eşya kodu : Eşyanın Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen tehlikeli eşya listesinde bulunması halinde bu listedeki kod girilir.

"(27) (31.03.2012-28250 R.G.ile değişen şekli)Nakliye Ücretinin ödeme şekli: Bilinmesi halinde nakliye ücretinin ödeme şekli, aşağıdaki kodlar kullanılarak girilir.

A- Nakit ödeme

B- Kredi kartıyla ödeme

C- Çekle ödeme

D- Diğerleri (Nakit hesabına doğrudan ödeme gibi)

H- Elektronik kredi transferi

Y- Taşıyıcı ile olan cari hesap

Z- Ön ödemeli değil"

(28)    Eşyanın Uğradığı/Uğrayacağı Ülkeler : Birinci satıra eşyanın uğradığı limanın kodu, ikinci satıra ise limanın bulunduğu ülke kodu girilir. Eşyanın ilk hareket yeri ile son varış yeri arasındaki

tüm liman ve ülkelerin kodları girilir.

(29)    Eşyanın bulunduğu yer : Çıkış özet beyanda eşyanın muayene edildiği yer adı girilir.

(30)    Diğer : Beyan sahibi tarafından belirtilmesine ihtiyaç duyulan bilgiler girilir.

(31)    İmza : 2 no.lu kutuda yer alan beyan sahibi/temsilcisi tarafından imzalanır.

Posta ve Hızlı Kargo

3, 7, 13, 19, 25 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.


Karayolu Taşımacılığı

3, 13 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Demiryolu Taşımacılığı

3, 13 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Yetkilendirilmiş Yükümlü

3, 6, 22, 25, 26, 27 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4(a)/ (b)/ (d), 5, 6, 7, 8, 13, 22, 25, 26, 27 ve 29 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.


Uygun Görülmeyen Tanımlar

Uygun Görülen Tanımlar
Tarım Ürünleri

Portakal, Balık, Pirinç, Ekmek
Sağlık Sevkiyatları

Battaniye, İlaç
Hayvanlar

At, Kümes Hayvanları, Büyük Baş Hayvan
Giysi

Erkek Tişörtü, İç Çamaşırı, Kız Atleti/Yeleği, Erkek Ceketi
Dayanıklı Eşya

Buzdolabı, Ocak, Mikrodalga Fırın, Kahve Makinesi
Oto Yedek Parçaları

Otomobil Frenleri, Otomobil Ön Camı
Kap

Plastik Kap
Kimyasal Tehlikeli

Kimyasalın Asıl Adı (Marka Değil)
Kimyasal Tehlikesiz

Kimyasalın Asıl Adı (Marka Değil)
Temizlik Ürünleri

Alkol, Deterjan
Konsolide Eşya

Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Eğitim Araçları

Kalem, İnteraktif Yazı Tahtası, Kitap
Elektronik

Bilgisayar, TV, CD Oynatıcı, Walkman, Kayıt Cihazı, Cep Telefonu, Ekran, Yazıcı
Teçhizat

Petrol Kuyusu Ekipmanı, Kümes Hayvanı Ekipmanı
Navlun Her Çeşit

Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Gıda

İçecekler (Tarım Ürünlerindeki Diğer Örneklere Bakın)
Genel Kargo

Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Hediyelik Eşya

Bebekler, Uzaktan Kumandalı Arabalar
Ev Eşyaları

Tabaklar, çanaklar, sofra eşyası,
Sanayi Ürünleri

Elektroniklerdeki Örneklere Bakın
Demir-Çelik

Demir Boru, Çelik Boru, Demirden İnşaat Malzemeleri, Çelikten İnşaat Malzemeleri
Bilgi Teknolojisi (IT) Ürünleri

Elektroniklerdeki Örneklere Bakın
Deri Ürünleri

Semer, Deri El Çantası, Deri Ceket
Makine Parçaları

Borular, Contalar, Motorlar
Makine

Metal İşleme Makineleri, Sigara Yapan Makineler, Dikiş Makinesi, Baskı Makinesi
Makineler

Makinedeki Örneklere Bakın
Yağ

Mineral Yağlar, Bitkisel Yağlar
Cevher

Demir Cevheri, Bakır Cevheri
Parçalar

Makine Parçalarına Bakınız
Kişisel Etkiler

Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Borular

Plastik Borular, Çelik Borular, Bakır Borular
Bitkiler

Laleler
Plastik Eşyalar

Plastik Mutfak Eşyası, Plastik Ev Eşyası
Poliüretan

Poliüretan İplikler, Poliüretan Tıbbı Eldivenler
Gaz(Propellant)

Kimyasallardaki Örneklere Bakın
Lastik Ürünler

Lastik Hortum, Lastik Taşıma Kayışı
Çubuk

Kaynak Elektrodu, Yakıt Çubuğu, Bakır Çubuk
Konteynerle Taşıma

Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Sıhhi Teçhizat

Havlu, Kova, Deterjan, Diş Fırçası
Döküntü

Plastik Döküntü, Köpük, Demir Döküntüleri
Yedek Parça

Makine Parçalarındaki Örneklere Bakınız
Tekstil

Keten İplik, Tişört (Giysilerdeki Örneklere Bakınız)
Aletler

El Aletleri, Elektronik Aletler
Oyuncaklar

Hediyelik Eşyalardaki Örneklere Bakınız
Çeşitli Ürünler

Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Taşıtlar

Botlar, Arabalar, Bisikletler
Silahlar

Hançerler, Makineli Tüfekler
Kablolar-Teller

Demir-Çelik Teller, Bakır Teller
Ahşap Eşyalar

Ahşap Mobilya, Ahşap Mutfak EşyalarıEmniyet ve Güvenlik Belgesine İlişkin Açıklama Notları

Bu form tek kalem eşya için düzenlenir.

Emniyet ve Güvenlik Belgesinin içerdiği bilgiler, giriş veya çıkış özet beyan için öngörülen verilere dayanır. Gerektiğinde, bu bilgiler özet beyanı veren kişi ve/veya onaylayan giriş/ çıkış gümrük idaresi tarafından değiştirilir. Emniyet ve Güvenlik Belgesi özet beyanı veren kişi tarafından doldurulur.

10/A nolu ekin açıklama notlarında yer alan hükümlere ilave olarak, aşağıda yer alan hususlara göre doldurulur.

1.Gümrük İdaresi: Giriş/çıkış gümrük idaresi kodu girilir.

2.Beyan türü: "IM" veya "EX" kodları belgenin giriş veya çıkış özet beyan verileri içermesi durumuna göre girilir.

3. Referans numarası: Referans numarası (deniz taşımacılığında IMO numarası gibi) girilir.

4. İlk varış yeri: İlk varış yeri kodu girilir.

5. Gümrük bölgesindeki ilk yere varış tarihi/saati: Gümrük bölgesindeki ilk yere varış tarihi ve saati girilir.

6. Ödeme şekli kodu: Taşıma ücretlerine ilişkin ödeme şekli kodu girilir.

7. BM Tehlikeli eşya kodu: Birleşmiş Milletler Tehlikeli Eşya kodu girilir.

8. Diğer: Belirli durumlara ilişkin diğer bilgiler girilir.Emniyet ve Güvenlik Belgesi Kalem Listesine İlişkin Açıklama Notları

10/A nolu ekin açıklama notlarında yer alan hükümlere ilave olarak, aşağıda yer alan hususlara göre doldurulmalıdır.


Kalem numarası: Kalemin müteselsil sıra numarasıdır.

Ödeme şekli kodu: Taşıma ücretlerine ilişkin ödeme şekli kodu girilir.

BM Tehlikeli eşya kodu: Birleşmiş Milletler Tehlikeli Eşya kodu girilir.


EK 10/C

SAPMA BİLDİRİMİ


Sapma Bildirim Formu

1.Sapma bildiriminde bulunan kişi


2. Sınırı geçen taşıtın kimliği

3. Sınırdaki taşıma şekli


a. Adı

b. Numarası

c. Referans numarası

d. Ülkesi

4. İlk varış yeri kodu

5. Fiili ilk varış yeri kodu

6. Gümrük bölgesindeki ilk varış yerine varış tarihi ve saati

7. Özet beyan no
8.Kalem sayısı
E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580312 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580312 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?