Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-18

EK 18
 
ELÇİLİK MEKTUBU ÖRNEĞİ
 
   .................... Büyükelçiliği
   Sayı:                                                                                    ANKARA:   /   /200..
 
 
 
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
KOLİNİN
EŞYANIN
 
Adedi
 
 
 
Markası
 
No.su
 
Cinsi
 
Markası
 
Modeli
Miktarı
 
Değeri
 
Menşei
Adedi
Ağırlığı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hangi araç ile geldiği     :......................................................................       
   Gümrüklere geliş tarihi : ......................................................................       
   Konişmento No.             : ......................................................................
    İrsaliye No.                   :
 
  Kime ait olduğu, ilgilinin sıfatı ve imzası:.......................................
    ............. adına gelen cins ve ayrıntısı yukarıda yazılı eşyanın .......... No.lu kanun hükümlerine göre muafiyetten   faydalandırılmasını, gerekli gümrük işleminin yapılmasını ve ................... teslimini rica ederim.       
                                                                              
Dışişleri Bakanlığı Protokol
Genel Müdürlüğünce görülmüştür.
 
 
ANKARA
Protokol Genel Müdürü
 
 
 
Kayıt No:
Misyon Şefinin İmzası
                                                                                                       Resmi Mühür   
                                                                              
 
 
 
 
 
Not: 1 - Bu mektup vize tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir.  
        2 - Yukarıda eşyanın miktarı; (sigara için adet, içki için şişe adedi, kumaş için metre).      

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249633 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249633 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?