E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,15 TL
14464150 Ziyaretçi

Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-19

 
EK 19
 
                                                                                                                  
                                     KURYE   MEKTUBU   ÖRNEĞİ                     
 
 
 
 
 
T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 
 
 
Kabın adedi ve cinsi
 
 
Gideceği yer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
   ................................................ Dışişleri Bakanlığı kuryesi olarak yabancı memleketlere gitmekte ve beraberinde yukarıda    adet ve nevi gösterilen ve üzeri Bakanlık mühürü ile mühürlü bulunan ....................... parça kap götürmektedir.        
                                                                                                                                                                                                                  
Ankara,     /        /20     
                                                                              Dışişleri Bakanı a.