Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-23

Not:31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli
EK 23
LABORATUVAR TAHLİLİNE TABİ TUTULACAK EŞYA LİSTESİ
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
04.01-04.06
Pozisyon metinleri
0409.00
Tabi bal
04.10
Pozisyon metni
1106.20.10.00.00
Başka maddeler katılmış (denatüre)
11.08
Pozisyon metni
12.08
Pozisyon metni
13. FASIL
Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
15. FASIL
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
17. FASIL
Şeker ve şeker mamulleri
18. FASIL
Pozisyon metinleri (18.01 hariç)
19. FASIL
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20.07, 20.08, 20.09
Pozisyon metinleri
21. FASIL
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22.01
Pozisyon metni
22.02
Pozisyon metni
2205.90
Pozisyon metni
22.07
Pozisyon metni
22.08
Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar hariç)
22.09
Pozisyon metni
23. FASIL
Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (2309.10 hariç)
25. FASIL
Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento (25.03-25.05, 25.07, 25.09, 25.13-25.18 hariç)
26.18-26.21
Pozisyon metinleri
27. FASIL
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar (27.01-27.05, 27.16 hariç)
28. FASIL
Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29. FASIL
Organik kimyasal ürünler
3002.10.95.00.00
İnsan menşeli olanlar
3002.10.99.00.00
Diğerleri
3002.90.50
Fermentler
31. FASIL
Gübreler
32. FASIL
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikleri; macunlar; mürekkepler (32.13, 32.15 hariç)
33. FASIL
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları (Perakende satılacak halde olması halinde 33.04-33.07 hariç)
34. FASIL
Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları. (34.01, 34.05, 34.06 hariç)
35. FASIL
Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler (3506.10 hariç)
38. FASIL
Muhtelif kimyasal maddeler (38.18, 3822 hariç)
39. FASIL
Plastikler ve mamulleri (3917.40, 39.22-39.26 pozisyonlarında yer alanlar hariç)
40.01-40.08
Pozisyon metinleri
41.15
Pozisyon metni
44.05, 44.10, 44.11
Pozisyon metinleri
47. FASIL
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) (47.07 hariç)
48.01, 48.02, 48.04, 48.05 48.10, 48.11
Pozisyon metinleri
50.04-50.07
Pozisyon metinleri
51.06-51.13
Pozisyon metinleri
52. FASIL
Pamuk (52.01, 52.02 hariç)
53. FASIL
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01-53.05 hariç)
54. FASIL
Sentetik ve suni filamentler
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
55. FASIL
Sentetik ve suni devamsız lifler.
56.02-56.05, 56.07
Pozisyon metinleri
58. FASIL
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
59. FASIL
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.01, 59.04, 59.05, 59.08-59.10 hariç)
60. FASIL
Örme eşya
68.06, 68.14, 68.15
Pozisyon metinleri
69.02, 69.03, 69.07, 69.08
Pozisyon metinleri
70. FASIL
Cam ve cam eşya (70.01, 70.02, 70.06-70.11, 70.14, 70.16 hariç)
71. FASIL
Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar (71.01-71.06, 71.16-71.18 hariç)
72. FASIL
Demir ve çelik
73.04-73.06
Pozisyon metinleri
74. FASIL
Bakır ve bakırdan eşya (74.15-74.19 hariç)
75. FASIL
Nikel ve nikelden eşya
76. FASIL
Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.08-76.16 hariç)
78. FASIL
Kurşun ve kurşundan eşya (7806.00.50.00.00 hariç)
79. FASIL
Çinko ve çinkodan eşya (7907.00.10.00.00 hariç)
80. FASIL
Kalay ve kalaydan eşya (8007.00.50 hariç)
81. FASIL
Diğer adi metaller; sermetler, bunlardan eşya
9001.40, 9001.50
Pozisyon metinleri
EK 23
LABORATUVAR TAHLİLİNE TABİ TUTULACAK EŞYA LİSTESİ
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
04.01-04.06
Pozisyon metinleri
0409.00.00.11
Tabi bal
1104.23.99.00.00
Diğerleri
12.08
Pozisyon metni
15. FASIL
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
17. FASIL
Şeker ve şeker mamulleri (17.01, 17.03 hariç)
18. FASIL
Pozisyon metinleri (18.01-18.03 hariç)
19. FASIL
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
2101.12.92.90.00
Diğerleri
2101.12.98.90.00
Diğerleri
21.02, 21.05, 21.06
Pozisyon metinleri
22.01
Pozisyon metni
22.02
Pozisyon metni
22.05
Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az olanlar hariç)
22.07
Pozisyon metni
22.08
Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az olanlar hariç)
22.09
Pozisyon metni
2302.10.90.00.19
Diğerleri
2306.30.00.00.00
Ayçiçeği tohumundan
23.09
Pozisyon metni
27. FASIL
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar (27.01-27.05, 27.16 hariç)
28. FASIL
Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29. FASIL
Organik kimyasal ürünler
3002.10.95.00.00
İnsan menşeli olanlar
3002.10.99.00.00
Diğerleri
3002.90.50.10.00
Fermentler
3002.90.50.90.00
Diğer mikroorganizma kültürleri
30.06
Bu Fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları
31. FASIL
Gübreler
32. FASIL
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikleri; macunlar; mürekkepler (32.01, 32.13, 32.15 hariç)
33. FASIL
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları (Perakende satılacak halde olması halinde 33.04, 33.05, 33.06, 33.07 hariç)
34. FASIL
Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları. (34.01, 34.05, 34.06 hariç)
35. FASIL
Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
37.07
Pozisyon metni
38. FASIL
Muhtelif kimyasal maddeler (38.18 hariç)
39. FASIL
Plastikler ve mamulleri (3917.31.10.00.00, 3917.33.10.00.00, 3917.39.91.00.00, 3917.40.10.00.00, 39.22-39.26 hariç)
40.01-40.08
Pozisyon metinleri
41.10, 41.11
Pozisyon metinleri
43.04
Pozisyon metni
47. FASIL
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) (47.07 hariç)
48.10, 48.11
Pozisyon metinleri
50.06, 50.07
Pozisyon metinleri
51.06-51.13
Pozisyon metinleri
52. FASIL
Pamuk (52.01, 52.02 hariç)
53. FASIL
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01-53.05 hariç)
54. FASIL
Sentetik ve suni filamentler
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
55. FASIL
Sentetik ve suni devamsız lifler.
59. FASIL
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.01, 59.04, 59.05, 59.08-59.10 hariç)
68.04, 68.06,
68.14, 68.15
Pozisyon metinleri
69.09
Pozisyon metni
70. FASIL
Cam ve cam eşya (70.01, 70.02, 70.06-70.10 hariç)
71. FASIL
Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar (71.01, 71.18 hariç)
72. FASIL
Demir ve çelik
73.04-73.07
Pozisyon metinleri
74. FASIL
Bakır ve bakırdan eşya (74.04 hariç)
75. FASIL
Nikel ve nikelden eşya (75.03 hariç)
76. FASIL
Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.02 hariç)
78. FASIL
Kurşun ve kurşundan eşya (78.02 hariç)
79. FASIL
Çinko ve çinkodan eşya (79.02 hariç)
80. FASIL
Kalay ve kalaydan eşya (80.02 hariç)
81. FASIL
Diğer adi metaller; sermetler, bunlardan eşya

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580321 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580321 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?