E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 3,94 TL
13211165 Ziyaretçi

Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-26

 
EK 26
 
 
NUMUNE ETİKETİ NO:
 
1. Numunenin Cinsi
 
 
 
 
2. Numune Alanın Adı-İmzası
 
 
3. Beyanname Tarih / Sayısı
 
 
 
 
4.Beyan edilen GTİP
5. Numune Alma Tarihi
6. Kabın Marka No
 
 
 
 
7. Kabın Şekli 
8. Numunenin Şekli / Rengi
9. Numune Tehlike Arz Ediyor mu?
 Evet / Hayır
 Ediyorsa Tehlikenin Niteliği / Türü:  
 
 
 
 
10. Numunenin Fiziki Durumu:
     (Katı / Sıvı / Gaz / Homojen / Heterojen)
 
 
 
 
 
ŞAHİT NUMUNE ETİKETİ NO:
 
1. Numunenin Cinsi
 
 
 
 
2. Numune Alanın Adı-İmzası
 
 
3. Beyanname Tarih / Sayısı
 
 
 
 
4.Beyan edilen GTİP
5. Numune Alma Tarihi
6. Kabın Marka No
 
 
 
 
7. Kabın Şekli 
8. Numunenin Şekli / Rengi
9. Numune Tehlike Arz Ediyor mu?
 Evet / Hayır
 Ediyorsa Tehlikenin Niteliği / Türü:  
 
 
 
 
10. Numunenin Fiziki Durumu:
     (Katı / Sıvı / Gaz / Homojen / Heterojen)