Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-28

 

EK  28

NİHAİ KULLANIM İZİN BAŞVURU FORMU

Orijinal

1.Başvuru Sahibi

Gümrük İdaresi için ayrılmıştır

 

2.Gümrük Rejim(ler)i

                         

3.Başvuru türü

4.Devam formları

 

5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer

 

6.İznin geçerlilik süresi             

 

 

a

 

b

 

 

7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya

 

GTİP

Tanım

Miktar

Kıymet

 

 

 

 

 

 

8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya

 

GTİP

                   Tanım

Verimlilik Oranı

 

 

 

 

 

9.Planlanan faaliyetlerin detayları

 

10.Ekonomik koşullar

 

11.Gümrük İdaresi/leri

 

a

Giriş Gümrük İdaresi :

 

b

Çıkış Gümrük İdaresi :

 

c

Denetleyici Gümrük İdaresi :

 

12.Ayniyet

13.İbra Süresi (ay)

14.Basitleştirilmiş usüller

15.Devir

 

a

 

b

 

 

16.İlave bilgi

 

17.

 

İmza ……………………………                                           Tarih ……  …….  ………

 

İsim Soyad …………………….

 

                               

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301614 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301614 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?