Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-32

EK 32
 
 
 
A HAREKET
GÜMRÜK İDARESİ
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
T 5
 
 
Formu doldurmadan önce notları okuyunuz
KONTROL BELGESİ ASLI
2 Gönderen/İhracatçı                                       No
 
 
3Formlar
4 Yük Listeleri
 
5 Kalemler
6Kapların Toplamı
7 Referans Numarası
 
8 Teslim Alan                                                  No
 
 
 
 
İLGİLİ NOTLAR:
104 nolu kutu: Uygun yere X koyunuz
105 nolu kutu: Belge türü, sayı ve tarihi ile 
veren idareyi yazınız
106 nolu kutu: Türü, sayı ve tarihi ile
 idarenin adını yazınız.
 
 
14 Beyan Sahibi/Temsilcisi
15 Sevkiyat/Gönderilen Yer
 
 
B Geri Verileceği Yer
17 Gideceği Ülke
 
     ÖNEMLİ NOT:
      Bu asıl nüsha taşınan eşya ile birlikte bulunacak ve;
-   İhraç edilen eşyaya ait olması durumunda Türkiye Gümrük Bölgesinin terkedildiği gümrük idaresine,
-   Diğer durumlarda eşyanın sevkedildiği gümrük idaresine,
İbraz edilecektir.
 
 
 
31Kapların ve eşyanın tanımı
Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri
32 Kalem Sayısı
 
33 TGTC Pozisyonu
 
 
x
35 Brüt Ağırlık (kg)
 
38 Net
Ağırlık (kg)
 
40 Özet Beyan/Önceki Belge
 
41 Ölçü Birimi
X
 
 
 
E K   B İ L G İ
 
100 (Dahili kullanım için)
 
103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
 
104 KULLANILACAĞI VE/ VEYA GİDECEĞİ YER         
 
 
 
Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkış
 
 
Erzak olarak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aşağıdaki uluslararası kuruluşlara verilmek üzere
 
 
Diğer (belirtiniz):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105
Lisanslar
 
 
 
106 Diğer Bilgiler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 Uygulanan Mevzuat
 
108 Ek Belgeler
109 İlgili Belge
 
D  VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ                                 Mühür
110 Yer ve tarih
 
     Sonuç :
     Kurşun mühür No :
     Taşıtın Kimliği :
     Verilen süre :
      Sürenin başlangıç tarihi :
      İmza
 
Beyan sahibinin veya vekilinin
Adı soyadı ve imzası
 
 
 
 
 
E ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİNİN İŞLEMLERİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J KULLANIM VE/VEYA VARIŞ KONTROLÜ
 
Bu Beyannamede tanımlanan eşya (Uygun yere X koyun)
 
 
 
 
..........................................tarihinde arka sayfada beyan edilen kullanıma ve/veya gideceği yere ulaşmıştır
 
 
 
 
 
Arka sayfada beyan edilmiş olan kullanıma ve/veya gideceği yere ulaşmamıştır
 
 
 
 
 
Arka sayfada beyan edilmiş olan kullanıma ve/veya gideceği yere sadece aşağıda belirtilen miktarda eşya,
 
 
belirtilen tarihlerde ulaşmıştır.
 
 
Düşünceler:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Varış Gümrük İdaresi
                                                                      Tescil Sayısı:.........
                                                                                                                            
 
 
 
             Yer ve Tarih:                                                    İmza                                                                   Mühür     
 
 
 
 
 

EK 32.1
 
 
 
 
A HAREKET GÜMRÜK İDARESİ
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
T 5
 
Formu doldurmadan önce notları okuyunuz
KONTROL BELGESİ NÜSHASI
2 Gönderen/İhracatçı                                       No
 
3Formlar
4 Yük Listeleri
5 Kalemler
6Kapların Toplamı
7 Referans Numarası
8 Teslim Alan
 
 
 
 
İLGİLİ NOTLAR:
104 nolu kutu: Uygun yere X koyunuz
105 nolu kutu: Belge türü, sayı ve tarihi ile veren idareyi yazınız
106 nolu kutu: Türü, sayı ve tarihi ile idarenin adını yazınız.
 
14 Beyan Sahibi/Temsilcisi                           No
15 Sevkiyat/Gönderilen 
Yer
 
 
17 Gideceği Ülke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31Kapların ve eşyanın tanımı
Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri
32 Kalem Sayısı
 
33 TGTC Pozisyonu
 
 
35 Brüt Ağırlık (kg)
38 Net
Ağırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki
Belge
41 Ölçü Birimi
 
 
E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)
 
103 Yazı ile net miktar
(kg, lt, vs)
104 KULLANILACAĞI VE /VEYA GİDECEĞİ YER                       
           Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkış                                            Erzak olarak
 
          Aşağıdaki Uluslararası kuruluşlara verilmek üzere                        Diğer (belirtiniz)
 
  
105
Lisanslar
 
 
106 Diğer Bilgiler
 
 
 
 
 
 
 
 
107 Uygulanan Mevzuat
 
108 Ek Belgeler
109 İlgili
Belge
D VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ                                    Mühür
110 Yer ve
 tarih
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİNİN İŞLEMLERİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK 32.2
 
 
 
A HAREKET GÜMRÜK İDARESİ
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
T 5 BIS
 
 
2 Gönderen/İhracatçı                                       No
 
3Formlar
x
 
ÖNEMLİ NOT
Bu formda belirtilen eşya, bu formun bağlı olduğu T5 Belgesinin 104 nolu kutusunda gösterilen kullanıma ve/veya gideceği yere ulaşmalıdır.
KONTROL BELGESİ ASLI
105 NOLU KUTUYLA İLGİLİ NOT
Belge türü, belgeyi veren idare, belge sayı ve tarihini yazınız
 
31Kapların ve eşyanın tanımı
Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri
32 Kalem Sayısı
 
33 TGTC Pozisyonu
 xx
 
xxx
35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi
Xxx
 
 
E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)
 
103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105
Lisanslar
 
 
31Kapların ve eşyanın tanımı
Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri
32 Kalem Sayısı
 
33 TGTC Pozisyonu
 xx
 
xxx
35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi
Xx
 
 
E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)
 
103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105
Lisanslar
 
 
31Kapların ve eşyanın tanımı
Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri
32 Kalem Sayısı
 
33 TGTC Pozisyonu
 xx
 
xxx
35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi
Xx
 
E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)
 
103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105
Lisanslar
 
 
 
 
110 Yer ve tarih :
 
 
         Beyan sahibinin temsilcisinin ismi ve imzası :
 
 
 
 
 
 

EK 32.3
 
 
 
A HAREKET GÜMRÜK İDARESİ
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
T 5 BIS
 
 
2 Gönderen/İhracatçı                                       No
 
3Formlar
x
 
ÖNEMLİ NOT
Bu formda belirtilen eşya, bu formun bağlı olduğu T5 Belgesinin 104 nolu kutusunda gösterilen kullanıma ve/veya gideceği yere ulaşmalıdır.
 
KONTROL BELGESİ NÜSHASI
 
105 NOLU KUTUYLA İLGİLİ NOT
Belge türü, belgeyi veren idare, belge sayı ve tarihini yazınız
 
31Kapların ve eşyanın tanımı
Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri
32 Kalem Sayısı
 
33 TGTC Pozisyonu
 xx
 
xxx
35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi
xx
 
 
E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)
 
103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105
Lisanslar
 
 
31Kapların ve eşyanın tanımı
Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri
32 Kalem Sayısı
 
33 TGTC Pozisyonu
 x
 
xxx
35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi
xx
 
 
E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)
 
103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105
Lisanslar
 
 
31Kapların ve eşyanın tanımı
Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri
32 Kalem Sayısı
 
33 TGTC Pozisyonu
 xx
 
35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi
xx
 
 
E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)
 
103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105
Lisanslar
 
 
 
 
 
 
110 Yer ve tarih :
 
 
Beyan sahibinin /temsilcisinin ismi ve imzası
 
 
 
 

EK 32.4
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 
 
ÖNEMLİ NOTLAR
1.        Bir yük listesi sadece liste kapsamı eşyanın kullanımı ve/veya gideceği yerin aynı olması halinde kullanılabilir. Bu kullanım ve/veya gideceği yer, listenin ekli bulunduğu T5 kontrol belgesinin 104 nolu kutusunda yer almalıdır.
2.        İhracı herhangi bir ihracat ödemesine tabi eşyanın bu belgede yer alması halinde, ödemeye esas eşya ayniyetinin belgede yer alması gerekir.
3.        Eşyayla ilgili lisans, izin vs belgelerin bu listenin eklendiği T5 kontrol belgesinin 105 nolu kutusu yerine, listede eşya tanımından sonra yer almalıdır.
 
 
YÜK LİSTESİ
T5 ASIL
Yanda tescil sayı ve tarihi yer alan T5 belgesiyle birlikte kullanılır.
 
HAREKETGÜMRÜK İDARESİ
T5 Belgesi tescil sayı ve tarihi
Kalem
No
Kapların marka ve numaraları – konteyner no.ları – adet ve cinsleri
 
Eşya
Brüt
Ağırlık(Kg)
Net
Ağırlık(Kg)
Yazı ile Net Miktar
(Kg, lt, vs.)
 
Düşünceler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplam kap adedi (rakamla)
 
Toplam(Kg)
Toplam(Kg)
Yer ve Tarih:
 
Beyan sahibi/Temsilcisinin İmzası
 

EK 32.5
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 
 
ÖNEMLİ NOTLAR
4.        Bir yük listesi sadece liste kapsamı eşyanın kullanımı ve/veya gideceği yerin aynı olması halinde kullanılabilir. Bu kullanım ve/veya gideceği yer, listenin ekli bulunduğu T5 kontrol belgesinin 104 nolu kutusunda yer almalıdır.
5.        İhracı herhangi bir ihracat ödemesine tabi eşyanın bu belgede yer alması halinde, ödemeye esas eşya ayniyetinin belgede yer alması gerekir.
6.        Eşyayla ilgili lisans, izin vs belgelerin bu listenin eklendiği T5 kontrol belgesinin 105 no.lu kutusu yerine, listede eşya tanımından sonra yer almalıdır.
 
 
YÜK LİSTESİ
T5 NÜSHA
Yanda tescil sayı ve tarihi yer alan T5 belgesiyle birlikte kullanılır.
 
HAREKETGÜMRÜK İDARESİ
T5 Belgesi tescil sayı ve tarihi
Kalem
No
Kapların marka ve numaraları – konteyner no.ları – adet ve cinsleri
 
Eşya
Brüt
Ağırlık(Kg)
Net
Ağırlık(Kg)
Yazı ile Net Miktar
(Kg, lt, vs.)
 
Düşünceler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK 32.6
 
T5 KONTROL BELGESİ KULLANMA TALİMATI
A . GENEL BİLGİLER
1. T5 kontrol belgesi ile birlikte, bir yada daha fazla T5 BIS devam formu veya bir yada daha fazla T5 yük listesi kullanılabilir. Ancak, T5 kontrol belgesi ekinde en fazla 3 nüsha T5 BIS devam formu kullanılabilir. T5 kontrol belgesiyle birlikte, 3 nüsha T5 BIS devam formunun beyan edilen eşyaya yetmemesi halinde, T5 kontrol belgesi ile birlikte T5 Yük Listesi kullanılır.
2. T5 kontrol belgesi, kapsamı eşyanın, gümrük mevzuatında belirtilen şekilde kullanımını veya sevkiyatını ispatlayan belgedir.
3. T5 kontrol belgesi, asıl imzayı taşıyan belge aslı ile iki nüshadan oluşur. Belge aslı belgeyi düzenleyen idarede kalır ve eşya iki nüshayla sevkedilir. Varış gümrük idaresi, eşyayı teslim aldığında, bir nüshayı kendinde alı koyar, diğer nüshayı, belgeyi düzenleyen idareye iade eder.
4. Eğer;
- T5 BIS devam formu kullanılıyorsa, hem T5 kontrol belgesi, hem de T5 BIS devam formu kullanılmalıdır.
- T5 yük senetleri kullanılıyorsa, T5 kontrol belgesi yine kullanılmalı, ancak 3,11, 33, 35, 38, 100, 103 ve 105 nolu kutular çizilmeli, bu bilgiler T5 yük listelerinde gösterilmelidir.
5. Bir T5 kontrol belgesiyle, hem T5 BIS devam formu, hem de T5 Yük senedi aynı anda kullanılamaz.
B. T5 KONTROL BELGESİYLE İLGİLİ KURALLAR
1. FORMUN KULLANIMI
Belge makine veya sabit mürekkepli tükenmez kalemle açık ve okunaklı olarak yazılır. Daktilo ve yazının ilk harfi, 2 nolu kutunun sol üst köşesindeki kutuya yazılmalıdır.
Belge üzerinde kazıntı, silinti yapılamaz, üst üste yazılamaz. Yapılacak düzeltmeler, yanlış yazılanın üstü çizilerek doğrusunun yazılması, yazan tarafından düzeltmenin imzalanması ve idare tarafından mühürlenmesi şeklinde olur. Gümrük idaresi gerekli görürse, yeni bir beyanın verilmesini isteyebilir.
2. KUTULARA YAZILACAK BİLGİLER
2 nolu kutu- Gönderen/İhracatçı :
Gönderen/İhracatçı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır.
Kutudaki (No) kısmına ihracatçının vergi numarası yazılır.
3 nolu kutu- Formlar :
Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsıyor ise bu kutu boş bırakılır. Bu kutunun doldurulması, eşyanın kalem sayısının birden fazla olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde söz konusu olur. İki alt bölüm olarak doldurulacak kutunun birinci alt bölümüne, doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.
Örneğin: Sevkiyat için T5 BIS devam formu söz konusu ise beyannameye 1/3, ilk T5 BIS devam formuna 2/3, T5 BIS devam formuna 3/3 ibaresi yazılır.
4 nolu kutu- Yükleme Belgeleri:
Eğer varsa ekte bulunan yükleme belgelerinin sayısı rakamla bu kutuya yazılır.
5 nolu kutu- Kalem Sayısı:
Kullanılan tüm T5, T5 BIS devam formu ve yük listelerinde kayıtlı eşyanın kalem sayısı yazılır. Kalem sayısı, eşyanın tanımına ilişkin 31 nolu kutuların sayısına eşit olmalıdır.
6 nolu kutu- Kap Adedi:
Beyanname konusu toplam kap adedi yazılır.
7 nolu kutu- Referans Numarası:
Bu bölümün yazılması zorunlu değildir. Akit sahibi taraflar arasında sipariş mektubu gibi bir referans söz konusu ise, beyan sahibi tarafından beyanname üzerine söz konusu sevkiyata ilişkin referans numarası kaydedilebilir.
8 nolu kutu- Teslim Alan:
Eşyanın teslim edileceği kişi veya şirketlerin tam ismi ile adresi yazılır.
l4 nolu kutu- Beyan Sahibi/Temsilcisi:
Beyan sahibi kişi veya firmaların tam adı ve adresi yazılır. Beyanda bulunan kanuni temsilci veya gümrük müşaviri ise bunların adı ve adresi tam olarak yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise ihracatçının/gönderenin veya onun temsilcisi olan beyan sahibinin vergi numarası yazılır.
l5 nolu kutu- Çıkış Ülkesi:
Bu kutuya "Türkiye" yazılır.
l7 nolu kutu- Gideceği Yer:
Bu kutuya eşyanın en son olarak gideceği il veya ülkenin adı yazılır.
31 nolu kutu- Kapların ve Eşyanın Tanımı (Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri)  
Türkiye'ye girecek eşyanın cins, nevi, niteliği tarife tatbikatını kolaylaştıracak şekilde ifade edilir. Ayrıca, bu kutuya kap adedi, işaret, marka ve varsa konteyner adedi ve numarası yazılır.
Eşyanın dökme eşya olması halinde “DÖKME” ibaresi yazılır.
Ayrıca, eşyanın gümrük vergisi ve katma değer vergisi dışında başka bir mali yüke tabi tutulacağı hallerde, bu husus (31) nolu kutuya kaydedilir. Örneğin, eşya Toplu Konut Fonuna tabi ise buraya "Toplu Konut Fonuna tabidir.", Özel Tüketim Vergisi tahsil edileceği hallerde ise "Özel Tüketim Vergisine tabidir." şeklinde meşruhat düşülür.
Bu kutuda kullanılmayan yerler çizilir.   
32 nolu kutu- Kalem No:
Bu kutu iki alt bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt bölümde, 5 nolu kutuda yeralan toplam kalem sayısı içerisinde mezkur beyanda belirtilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir.
5 nolu kutuda kalem sayısı 1 ise yani beyan tek kalem ise bu kutu boş bırakılır.
İkinci alt bölüm boş bırakılır.
33 nolu kutu- Türk Gümrük Tarife Cetveli (G.T.İ.P.) Numarası:
Dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölüme Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sekiz numarası yazılır.
İkinci alt bölüme Türk Gümrük Tarife Cetvelinin dokuz ve on numaralı açılımları yazılarak, üçüncü alt bölüme ise onbir ve oniki numaralı açılımlar kaydedilir.
35 nolu kutu- Brüt Ağırlık: (Kg)
Bu kutuya 31 nolu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplamı anlaşılır. (Konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç tutulur).
38 nolu kutu- Net Ağırlık : (Kg)
31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.
40 nolu kutu-Özet Beyan/özet beyan hükmündeki belgeler:       
Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise bu kutuya buna ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.
41 nolu kutu- Ölçü Birimi :
Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ölçü birimi yazılır.
103 nolu kutu- Yazı İle Net Miktar:
Bu kutuya eşyanın net miktarı, (kg, lt, m2, vs.) metrik birimler üzerinden yazıyla gösterilir.
104 nolu kutu- Kulanım/Gideceği Yer:
Kutuda uygun olan yeri x işareti koyarak belirtilir. Eğer eşyanın kullanım amacı veya gideceği yerin karşılığı bu seçenekler değilse, “diğer” kutusu işaretlenerek belirtilir.
107 nolu kutu- Uygulanan Mevzuat:
Eşyanın kullanım ve/veya gideceği yerde, kontrol edilmesi için, eşyanın tabi olduğu gümrük veya dış ticaret mevzuatı belirtilir.
108 nolu kutu- Ekli Belgeler:
T5 Kontrol belgesine eklenmiş bulunan belgeler bu kutuya yazılır.
109 nolu kutu- İlgili Belge:
Sevkedilen eşyanın tabi olduğu gümrük rejimine ilişkin belgeyi düzenleyen gümrük idaresinin adı belge türü, tescil sayı ve tarihi yazılır.
110 nolu kutu- Yer ve Tarih; Beyan Sahibinin veya Vekilinin Adı Soyadı ve İmzası
Beyanda bulunacak kişinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda beyannameyi imzalayan yetkili şahsın unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve belge numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden gümrük müşavir yardımcısının adı, soyadı ve belge numarası yazılır ve adı geçen gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu gümrük müşavirliği bürosunda çalışan tüm gümrük müşaviri ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.
 
C. T5 BIS DEVAM FORMU T5 BIS DEVAM FORMUNA İLİŞKİN KURALLAR
 
1. FORMUN KULLANIMI  
T5 Kontrol belgesi formunun kullanımına ilişkin B.1 başlığında yer alan hükümler uygulanır.
2. KUTULARA YAZILACAK BİLGİLER
T5 kontrol belgesi formunun kutulara yazılacak bilgilere ilişkin B.2 başlığında yer alan hükümler uygulanır.
T5 kontrol belgesini imzalayan kişinin imza aslı, T5 BIS devam formunun hem aslında hem de kopyasında yer almalıdır.
Eşyanın özelliklerinin yazıldığı kutuların kullanılmaması halinde, bu kutuların sonradan doldurulmasını önlemek için, belgenin düzenlenmesi esnasında kapatılmalıdır.
C. T5 YÜK LİSTELERİNE İLİŞKİN KURALLAR
1. FORMUN KULLANIMI
Belge makine veya sabit mürekkepli tükenmez kalemle açık ve okunaklı olarak yazılır. 
Belge üzerinde kazıntı, silinti yapılamaz, üst üste yazılamaz. Yapılacak düzeltmeler, yanlış yazılanın üstü çizilerek doğrusunun yazılması, yazan tarafından düzeltmenin imzalanması ve idare tarafından mühürlenmesi şeklinde olur. Gümrük idaresi gerekli görürse,yeni bir form verilmesini isteyebilir.
2. KUTULARA YAZILACAK BİLGİLER
T5 yük listelerinde kayıtlı eşya, “kalem no” başlıklı ilk sütunda birden başlamak üzere gösterilir.
T5 kontrol belgesinin 31, 33, 35, 38, 100, 103 ve 105 nolu kutularında yer alan bilgilerin, T5 yük listelerinde yer alması zorunludur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288069 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288069 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?