Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-37


 07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişen şekli

EK 37

TC 31 - KAPSAMLI TEMİNAT SERTİFİKASI                                                                     (Ön)

 

1.  Son geçerlilik tarihi

 

Gün

Ay

Yıl

 

2. No

 

 

 

 

 

 

3.  Asıl sorumlu

     (soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi ve ülke)

 

 

4.  Kefil

     (soyadı ve adı veya firma adı ve açık   

     adresi ve ülke)

 

5.  Teminat idaresi

     (adı, açık adres ve ülke)

 

6. Referans tutar   

rakamla:

yazıyla:

Para birimi

 

 

7. Teminat idaresi, yukarıda adı bulunan asıl sorumlunun ulusal transit işlemleri için geçerli bir kapsamlı teminat sunduğunu onaylar.

 

 

8. Özel açıklamalar

 

 

  

 

 

 

 

 

 ..............……....................'de, ......……......................'de düzenlenmiştir

                     (Yer)                                 (Tarih)

 

9. Geçerlilik süresi uzatılmıştır

 

 

Gün

Ay

Yıl

 

 

 

 

 

dahil

 

 

    ......….………...............'de,  ..........……….….............'de düzenlenmiştir

                    (Yer)                                     (Tarih)   

(Teminat idaresinin mührü ve imza)

(Teminat idaresinin mührü ve imza)

 

10. Asıl sorumlu adına transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler                                                                                                                            (Arka)

 

11. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği

 

 

12. Asıl sorumlunun imzası (1)

11. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği

12. Asıl sorumlunun imzası (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Asıl sorumlu bir tüzel kişi ise, 12 no.lu kutuyu imzalayan kişi, soyadını, adını ve imza yetkisini belirtmelidir.

-------------------------------------------------------------------------------------
 Ek 37
 
TRANSİTTE KULANILAN
TRANSİT BEYANNAMESİ HARİÇ DİĞER BELGELER
 
 
Bu Ek, Yönetmeliğin gereklerine uygun olarak transit rejiminde kullanılan transit beyannamesi hariç diğer belgelerin doldurulması için hüküm, form ve örnekleri kapsamaktadır.
 
Yükleme listeleri
 
 
1.         Yükleme listelerini oluşturmak için kullanılan formlar, 59 no’lu ekteki örneğe uygun olur. Formlar, 60 no’lu ekteki açıklayıcı notlara göre doldurulur.
 
2.         Formlar, en az 40 g/m2 ağırlığında ve normal kullanım sırasında kolaylıkla yırtılmayacak veya buruşmayacak dayanıklılıkta olup, üzerine yazı yazılabilecek şekilde hazırlanmış kağıda basılır. Rengine ilgilisi karar verebilir.
 
3.         Formların boyutları, en az 5 mm ve en çok 8 mm’ye kadar farklılıklar kabul edilmek üzere, 210 x 297 mm’dir.
 
Alındı
 
1.         Alındıların hazırlamak için kullanılan formlar, 40 no’lu ekteki örneğe uygun olur.
 
2.         Formlar, en az 40 g/m2 ağırlığında ve normal kullanım sırasında kolaylıkla yırtılmayacak veya buruşmayacak dayanıklılıkta olup, üzerine yazı yazılabilecek şekilde hazırlanmış kağıda basılır. Kağıdın rengi beyazdır.
 
3.         Formların boyutları, 148 x 105 mm’dir.
 
Bireysel teminat
 
1.         Bireysel teminat fişlerini hazırlamak için kullanılan formlar, 44 no’lu ekteki örneğe uygun olur.
 
2.         Formlar, mekanik kağıt hamuru bulunmayan en az 55 g/m2 ağırlığında ve üzerine yazı yazılabilecek şekilde hazırlanmış kağıda basılır. Mekanik veya kimyasal yollarla sahteciliği ortaya çıkaracak kırmızı renkle basılmış girift nakışlı fon bulunur. Kağıdın rengi beyazdır.
 
3.         Formların boyutları, 148 x 105 mm’dir.
 
4.         Formlar, matbaanın adı ve adresi veya matbaanın tanınabilmesi için bir işareti ve seri numarasını gösterir.
 
Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikaları
 
1.         Bundan sonra ‘sertifikalar’ olarak adlandırılacak olan kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikalarını hazırlamak için kullanılan formlar, 47 ve 48 no’lu eklerdeki örneklere uygun olur. Sertifikalar, 53 no’lu ekteki açıklama notuna uygun olarak doldurulur.
 
2.         Sertifikalar, mekanik kağıt hamuru bulunmayan en az 100 g/m2 ağırlığında beyaz kağıda basılır. Her iki yüzünde mekanik veya kimyasal yollarla sahtecililiği ortaya çıkaracak girift nakışlı fon bulunur. Zeminin rengi:
-                    teminat sertifikaları için yeşil,
-                    teminattan vazgeçme sertifikaları için soluk mavi
olur.
 
3.         Formların boyutları, 210 x 148 mm’dir.
 
4.         Müsteşarlık, formların basılmasından veya bastırılmasından sorumludur. Her sertifika seri numarası taşır.
 
Transit Beyannamesinden Farklı Formlar için Ortak Hükümler
 
1.         Formlar, daktilo veya başka bir mekanik yolla veya benzeri bir yöntemle doldurulur. Alındı formları, okunaklı şekilde elle de doldurulabilir. Bu durumda, mürekkeple ve büyük harflerle doldurulur.
 
2.         Formlar, Türkçe düzenlenir.
 
3.         Hiç bir silme veya düzeltme yapılmaz. Düzeltmeler, doğru olmayan bilgilerin üzeri çizilerek ve uygun olduğunda gerekli olanların eklenmesi ile yapılır. Düzeltmeler, düzeltmeyi yapan kişi tarafından parafe edilir ve yetkili makamlarca açıkça tasdik edilir.
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580328 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580328 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?