Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-38

EK 38

07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişen şekli

TC 33 – TEMİNATTAN VAZGEÇME SERTİFİKASI                                                                                                   (Ön)

 

1.  Son geçerlilik tarihi

 

Gün

Ay

Yıl

 

2. No

 

 

 

 

 

 

3.  Asıl sorumlu

     (soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi ve ülke)

 

 

4.  Teminat idaresi

     (adı, açık adres ve ülke)

 

5. Referans tutar   

rakamla:

yazıyla:

Para birimi

 

 

6. Teminat idaresi, yukarıda adı bulunan asıl sorumluya ulusal transit işlemleri için teminattan vazgeçme tanındığını onaylar.

 

 

7. Özel açıklamalar

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ..............……....................'de, ......……......................'de düzenlenmiştir

                     (Yer)                                 (Tarih)

 

8. Geçerlilik süresi uzatılmıştır

 

 

Gün

Ay

Yıl

 

 

 

 

 

dahil

 

 

    ......….………...............'de,  ..........……….….............'de düzenlenmiştir

                    (Yer)                                     (Tarih)   

(Teminat idaresinin mührü ve imza)

(Teminat idaresinin mührü ve imza)

 

 

9. Asıl sorumlu adına transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler                                                                                                                           (Arka)

 

10. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği

 

 

11. Asıl sorumlunun imzası (1)

10. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği

11. Asıl sorumlunun imzası (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                            EK 38
                                                                                                                                 
                                                                                                                  (ön)        
                                                                                                                                 
              TC 32 - BİREYSEL TEMİNAT FİŞİ                                         A 000 000                  
                                                                                                                                 
              ............…….........………………………………………………………………..........                        
              ..............................................…………………………tarafından düzenlenen                              
                                          (kişi veya firmanın ad ve adresi)                                                      
              ( ....../...... 20...... tarihinde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler                                 
              Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından kabul edilen kefilin taahhüdü)                          
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
              ...../..... 20.... tarihinde düzenlenen bu fiş, ...../.... 20.... tarihinden sonra                                  
              başlamayan ve ........................................................................................                                      
              ...............................................................................................................                                        
                                              (kişi veya firmanın ad ve adresi)                                                  
              asıl sorumlu olduğu bir transit işlemi için 15.000 TL tutarına (Transit Dairesi)              
              kadar geçerlidir.                                                                                                
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
              …………………………………………                   ……………………………………...            
                    (Asıl sorumlunun imzası) (1)                                     (Kefilin imzası)                        
                                                                                                                                 
              (1) İmza seçimliktir                                                                                                      
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                  (arka)        
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
              Hareket idaresi tarafından doldurulacak            
                                                                                                                                 
              ................................................................................'deki idare tarafından                                    
                                                                                                                                 
              ...............………….......…………… sayısı ile ....../..... 20...... tarihinde tescil                               
                                                                                                                                 
              edilen transit beyannamesi kapsamında geçerli transit beyannamesi                                  
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
              ……………………………………                         ……………………………………            
              (Resmi mühür)                             (İmza)            
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                               
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300875 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300875 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?