Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-44

                  07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik                         EK 44

 İlk Şekli İçin TIKLAYIN....

 

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA İZNİ DEĞİŞİKLİĞİ

 

                                 ………….

   …/…/…..      

 

Firma Adı                :

Telefon                    :

Faks                        :

 

Başvuru tarihi          :                                            
Vergi numarası:

Ek İzin Belgesi Düzenleme Tarihi:

Gümrük Yönetmeliği 230 ve 231 inci  / Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44 ila 57’ye uygun olarak ulusal transit / ortak transit rejiminde   kapsamlı teminat   teminattan vazgeçme için basitleştirilmiş usul kullanma izni

 

Ulusal transit / ortak transit rejiminde asıl sorumlu olarak eşyanın ulusal transit / ortak transit rejimine tabi tutulması için kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanmanıza ……/…..no.lu izin belgesi kapsamında izin verilmişti.

Verdiğiniz bilgiler esas alınarak, ulusal transit / ortak transit rejimi için beyan edilen eşya ile ilgili olarak bir haftada (olağan en az bir iş haftası) doğabilecek ithalat vergilerine göre belirlenmiş olan ……………………………..(rakamla)(…………………..) (yazı ile) TL’lik referans tutar, talebiniz doğrultusunda,

……………………..(rakamla)(………………….)(yazıyla) TL  olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

Referans tutarın ……………………..(rakamla) (………………….)(yazıyla)TL tutarı için kefil olarak ………………………………………..tarafından verilen ve ……………tarihli …………………..no.lu teminat mektubu kabul edilmiştir.

Başvuruya uygun olarak düzenlenmiş olan TC 31 kapsamlı teminat sertifikası:

tüm eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmamıştır.

sadeceyüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmıştır.

sadece ......................hareket idaresinde geçerlidir.

sadece Fasıl ........eşyası için geçerlidir.

tarife pozisyonu ve eşya kıymeti beyanı zorunludur.

TC 33 teminattan vazgeçme sertifikası, yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için geçerlidir.

   Yetkili Makam Adına

 

(…./…./…)

(Mühür ve İmza)

 

EK 44
KAPSAMLI TEMİNAT KAPSAMINDAREFERANS TUTARI İZLEME ÇİZELGESİ
 
Ke  Kefil          :                        Teminat Tutarı          :
As  Asıl Sorumlu      :
 
Tarih
Transit Beyannamesi
Tescil Tarihi/No
Teminat Tutarı
Kullanılan
İbra Edilen
Kullanılan/ İbra Edilen
Kullanılabilir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268401 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268401 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?