Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-47

EK 47
 
KAPSAMLI TEMİNAT SERTİFİKALARI VE TEMİNATTAN VAZGEÇME SERTİFİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT
 
 
1.         Sertifikanın önüne yazılacak bilgiler
 
Düzenlendikten sonra kapsamlı teminat sertifikasının 1 ila 8 no’lu kutularında ve teminattan vazgeçme sertifikasının 1 ila 7 no’lu kutularında değişiklik, ilave veya silme olmaz.
 
1.1.      Para kodu
 
“TL” kodu, kapsamlı teminat sertifikasının 6 no’lu kutusuna ve teminattan vazgeçme sertifikasının 5 no’lu kutusuna yazılır.
 
1.2.      Tasdikler
 
1.2.1.  Eşyanın 1 no’lu ekte yer alması nedeniyle, kapsamlı teminat kullanılamadığında, “Sınırlı geçerli” deyimi, sertifikanın 8 no’lu kutusuna yazılır.  
 
1.2.2.  Asıl sorumlunun, transit beyanlarının tamamını belirli bir hareket idaresine sunmayı taahhüt etmiş olması halinde, idarenin adı duruma görekapsamlı teminat sertifikasının 8 no’lu kutusuna veya teminattan vazgeçme sertifikasının 7 no’lu kutusuna büyük harflerle yazılmalıdır.
 
1.3.      Geçerliliklerinin uzatılması durumunda sertifikaların tasdik edilmesi
 
Sertifikaların geçerlilik süresi uzatıldığında, teminat idaresi, duruma görekapsamlı teminat sertifikasının 9 no’lu kutusunu veya teminattan vazgeçme sertifikasının 8 no’lu kutusunu tasdik etmelidir.
 
2.         Sertifikanın arkasına yazılacak bilgiler transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler
 
2.1.      Sertifika düzenlendiğinde veya geçerlilik süresi içinde herhangi bir zamanda, asıl sorumlu, transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kıldığı kişilerin adlarını arkasına yazmalıdır. Bu yazılanların her biri, yetkili kişinin soyadı ve adı ile imzasının bir örneğini içermelidir ve her biri, asıl sorumlunun imzası ile onaylanmalıdır. Asıl sorumlu, kullanmayı düşünmediği kutuların üzerini çizebilir.
 
2.2.            Asıl sorumlu, bu yetkileri her zaman iptal edebilir.
 
2.3.            Hareket idaresine sunulan bu tür sertifikanın arkasında adı yazılan her kişi, asıl sorumlunun yetkili temsilcisidir.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300847 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300847 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?