E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14415372 Ziyaretçi

Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-49

EK 49
 
İZİNLİ GÖNDERİCİ İZNİ
  
 
İZİN SAHİBİ                               : .............
 
Kayıt numarası                           : .............
 
 
 
Konu   : Transitte izinli gönderici
 
 
 
.......................( Adı)
 
 
İlgi      : ............ tarihli başvurunuz.
 
 
Yönetmeliğin 279 ila 284 üncü maddeleri esas alınarak, firmanız hareket idaresinde başlatılacak transit işlemlerinin basitleştirilmesinden yararlanmak üzere onaylanmıştır.
 
1) Bu izin, firmanızı eşyayı hareket idaresine fiziki olarak sunmaktan muaf tutar.
 
2) İzin verilen yer(ler): ........................
 
3) İlgili gümrük idare(ler)i: ........................
 
4) İzin verilen hareketler
 
Bir gümrük idaresinden eşyanın demiryolu, denizyolu veya karayoluyla taşınması
 
5) İzin verilen çalışma programı
 
Yetkili idarenin normal çalışma saatleri:
Pazartesi-Cuma
 
Ayrıca:
Cumartesi       
Pazar              
Resmi tatiller   
Gece               
 
Yetkili idarenin normal çalışma saatlerinin dışında transit işleminin başlatılması, bir gün önce saat ........’den önce bildirilmelidir. Bu talep, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221 inci maddesi çerçevesinde yetkili idare tarafından değerlendirilir.