Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-55

EK:55   (15.05.2013-28648 Resmi Gazete ile değişen şekli)
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu
Dikkat: Bu formu doldururken açıklayıcı bilgiler dikkate alınır.
ORJİNAL 1. Başvuru Sahibi                      Gümrük İdaresi İçin Ayrılmıştır.            
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      2. Gümrük Rejimleri                     3. Başvuru Türü 4. Devam Formu
         
                                                                                           
5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer                                                
 
   
                                                                                           
6. İznin Geçerlilik Süresi                                                
   
     
  a       b      
             
7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya                                                
 
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
         
         
                                                                                           
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler                                                
 
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
       
       
                                                                                           
9. Planlanan işlemlerin detayları (Geçici ithalat rejiminde eşyanın kullanılacağı yerler)                                                
 
   
                                                                                           
10. Ekonomik Koşullar                                                
 
   
   
11. Gümrük İdareleri                                                
 
    Giriş  
  a                                                                      
    İbra  
  b                                                                      
    Gözetim  
  c                                                                      
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul. 15. Nakil ve Devir
      a b      
                                                                                   
16. Ek Bilgi                                                
 
   
   
   
   
                                                                                           
17.                                                
 
  İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
 
   
  İsim ……………………………………….  
   
                                                                                           
Antrepo İşletme İzin Başvurusu
Devam Formu
                                               
ORJİNAL 18. Antrepo Tipi                                                                          
   
     
                                                                                           
19. Antrepo veya depolama tesisleri (E Tipi)                                                
   
   
                                                                                           
20. Mevcut eşyanın nihai çıkış tarihi                                                        
 
   
                                                                                           
21. Fire Oranı  
 
       
                                                                                             
  22. Antrepo Rejiminde Bulunmaksızın Depolanan Eşya  
   
  GTİP Açıklama Kategori / Gümrük Rejimi
 
         
                                                                                             
23. Mutat Elleçleme Şekilleri                                                                
 
                                                                                           
24. Geçici Çıkış. Amacı:                                                                  
 
                                                                                           
25. İlave Bilgi                                                                            
 
   
   
   
                                                                                           
26.                                            
 
  İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..  
   
  İsim ……………………………………….  
   
   
                                                                                           
Dahilde İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru
Devam Formu
ORJİNAL 18. Eşdeğer Eşya                                                
 
GTİP TANIM
   
   
   
                                                                                           
19. Önceden İhracat  
 
   
                                                                                           
20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş  
 
   
   
   
21. Ek Bilgi                                                
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                           
22                                                
 
  İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
 
   
  İsim ……………………………………….  
   
                                                                                           
Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru
Devam Formu
ORJİNAL 18. Sistem                                                
 
   
                                                                                           
19. İkame Ürünler                                                
 
GTİP TANIM
       
       
       
                                                                                           
20. Kanunun 137 nci maddesi                                                
 
 
   
   
21. 398 inci madde                                                
 
 
   
   
   
                                                                                           
22. Ek Bilgi                                                
 
   
   
   
   
                                                                                           
23                                                
 
  İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
 
   
  İsim ……………………………………….  
   
                                                                                           

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889727 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889727 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?