Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-65

                                                                                                                                                                                                                                                                                EK 65 (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli )
 
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİNE TABİ
TUTULABİLECEK EŞYA VE BU EŞYAYA UYGULANABİLECEK İŞLEM LİSTESİ
 
Sıra No:
Gümrük Kontrolü Altında İşlenmesine İzin Verilen Eşya
                Uygulanabilecek İşlem
1
Her türlü eşya
Olduğu gibi veya setler halinde sunulacak şekilde işlemek
2
Her türlü eşya
Atık veya döküntü halinde getirmek veya yok etmek
3
Her türlü eşya
Denatürasyon
4
Her türlü eşya
Kısım veya bileşenlerin geri kazanılması
5
Her türlü eşya
Hasar görmüş kısımların ayrılması veya yok edilmesi
6
Her türlü eşya
Görülen hasarın etkilerini düzeltecek şekilde işleme
7
Her türlü eşya
Serbest bölgede veya gümrük antreposunda, izin verilen elleçleme faaliyetleri
8
TGTC’nin 24. Faslındaki tütünler
2403 91 00 tarife pozisyonundaki “homojenize edilmiş” veya “yeniden tertip edilmiş” tütün ve/veya 2403 99 90 tarife pozisyonundaki toz tütün haline getirmek
9
2401 10 tarife pozisyonundaki ham veya işlenmemiş tütün, 2401 20 tarife pozisyonundaki ham veya işlenmemiş kısmen sapları koparılmış/damarları çıkarılmış tütün
2401 20 tarife pozisyonundaki tamamen veya kısmen sapları koparılmış/damarları çıkarılmış tütün şeklinde ve 2401 30 00 tarife pozisyonundaki tütün döküntüsü oluşturacak şekilde işleme
10
1511 90 19 tarife pozisyonundaki Palm yağının katı fraksiyonları veya 1511 90 91 tarife pozisyonundaki Palm yağının sıvı fraksiyonları veya 1513 11 10 tarife pozisyonundaki Hindistan cevizi yağı veya 1513 19 30 tarife pozisyonundaki Hindistan cevizi yağının sıvı fraksiyonları veya 1513 21 10 tarife pozisyonundaki Palm çekirdeği yağı veya yalnızca 1513 29 30 tarife pozisyonundaki Palm çekirdeği yağının sıvı fraksiyonları veya 1513 21 10 tarife pozisyonundaki Babassu yağı
Aşağıdakileri oluşturan işleme:
-3823 11 00, 3823 12 00, yalnızca 3823 19 10, yalnızca 3823 19 30 ve yalnızca 3823 19 90 tarife pozisyonlarındaki yağ asitleri karışımları
-2915 70 00, 2915 90 00 00 11, yalnızca 2915 90 00, yalnızca 2916 15 00 ve yalnızca 2916 19 50, 2916 19 95 90 tarife pozisyonlarındaki yağ asitleri
-Yalnızca 3824 90 97 tarife pozisyonundaki yağ asitlerinin metil ester karışımı
-Yalnızca 2915 70 00, yalnızca 2915 90 00, yalnızca 2916 15 00 ve yalnızca 2916 19 80 tarife pozisyonlarındaki yağ asitlerinin metil esterleri
-3823 70 00 tarife pozisyonuna karşılık gelen yağ alkollerinin karışımı
-2905 16 85 (2-Etil-l-hekzanol hariç), 2905 17 00 ve 2905 19 00 tarife pozisyonlarındaki yağ alkolleri
-1520 00 00 tarife pozisyonundaki gliserin(glycerol)
 
11
Tarife pozisyonu; 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 ve 2710 11 olan eşya
Tarife pozisyonu 2710 19 51 veya 2710 19 55 olan eşyaya dönüştürme
12
Tarife pozisyonu 2707 99 11 olan ham sıvı yağlar
Tarife pozisyonu; 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 00(Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç), 2902 30 00 (Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç), 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 00 (Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç),olan eşyaya dönüştürme
 
 
EK 65
 
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİNE TABİ TUTULABİLECEK EŞYA VE BU EŞYAYA UYGULANABİLECEK İŞLEM LİSTESİ
Sıra No:
Gümrük kontrolü altında işlenmesine izin verilen eşya
Uygulanabilecek işlem
 
1
Her türlü eşya
Olduğu gibi veya setler halinde sunulacak şekilde işlemek
2
Her türlü eşya
Atık veya döküntü halinde getirmek veya yok etmek
3
Her türlü eşya
Denatürasyon
4
Her türlü eşya
Kısım veya bileşenlerin geri kazanılması
5
Her türlü eşya
Hasar görmüş kısımların ayrılması veya yok edilmesi
6
Her türlü eşya
Görülen hasarın etkilerini düzeltecek şekilde işleme
7
Her türlü eşya
Serbest bölgede veya gümrük antreposunda, izin verilen elleçleme faaliyetleri
8
GGTC nin 24 üncü Faslındaki tütünler
240391 00 tarife pozisyonundaki “homojenize edilmiş” veya “yeniden tertip edilmiş” tütün ve/veya 2403 99 90 tarife pozisyonundaki toz tütün haline getirmek.
9
GGTC nin 2401 10’daki ham veya yaprak tütün
2401 20 tarife pozisyonundaki tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış tütün şeklinde ve 2401 30 00 tarife pozisyonundaki tütün döküntüsü oluşturacak şekilde işleme
10
- 1511 10 10 tarife pozisyonundaki palm yağı veya,
- 1511 90 19 tarife pozisyonundaki palm yağının katı fraksiyonları veya,
- 1511 90 91 tarife pozisyonundaki palm yağının sıvı fraksiyonları veya,
- 1513 11 00 tarife pozisyonundaki hindistan cevizi yağı veya,
- 1513 19 30 tarife pozisyonundaki hindistan cevizi yağının sıvı fraksiyonları veya,
- 1513 21 11 tarife pozisyonundaki palm çekirdeği yağı veya,
- Y 1513 29 30 tarife pozisyonundaki palm çekirdeği yağının sıvı fraksiyonları veya,
- 1513 21 19 tarife pozisyonundaki babassu yağı
Aşağıdakileri oluşturan işleme:
-          1519 11 00, 1519 12 00,1519 19 00,1519 1930 ve 1519 19 90 tarife pozisyonundaki yağ asitleri karışımı,
-          2915 70 15, 2915 7025, 2915 90 10,Y 2915 90 90,              2916 15 00 ve 2916 19 90 tarife pozisyonundaki yağ asitleri,
-          3823 90 98 tarife pozisyonundaki yağ asitlerinin metil esterlerinin karışımı,
-          2915 70 20, 2915 70 80, 2915 90 90,   2916 1500 ve 2916 19 90 tarife pozisyonundaki yağ asitlerinin metil esterleri
-          1519 30 00 tarife pozisyonundaki yağ alkollerinin karışımı,
-          2905 16 90, 2905 17 00 ve 2905 19 90 tarife pozisyonundaki yağ alkolleri,
-          1520 10 tarife pozisyonundaki gliserin
11
2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 9930, 2707 99 31, 2707 99 99 ve 2710 00 tarife pozisyonundaki ürünler
2710 00 71 tarife pozisyonundaki ürünleri verecek şekilde işleme
12
2707 99 11 ve 2707 99 19 tarife pozisyonundaki ham sıvı yağlar,
2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90, 2707 99 30, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 ve 2902 44 90 tarife pozisyonundaki ürünleri verecek şekilde işleme
13
2819 10 00 tarife pozisyonundaki dikrom trioksit
8112 20 31 tarife pozisyonundaki kromu verecek şekilde işleme
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266392 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266392 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?