Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-67

..…………………………….. Gümrük İdaresi
………………………… Gümrük Müdürlüğü
A
Aşağıda tanımlanan eşya, ihracat esnasında ………………………………………  tarafından/adına (**) …….…………………...…………..…’de
                                                                   (Büyük harflerle ihracatçının adı)
 imalat-işleme-tamir (**)  için ………………………………………….. ………………………………………………………………………….’de
                                                                                              (Büyük harflerle adres)
                sunulmuştur.
B
Sayı, tür, marka ve kolilerin                       numaraları
Eşyanın tanımı
GTİP
Ticari tanım
Miktar
Kıymet
Açıklamalar
Brüt ağırlık
Net ağırlık, sayı, hacim, ölçü vb.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
C
Amaçlanan işlemlerin niteliği: ……………...............                 …………………………………………………………
D
F
Yapılan muayenenin ayrıntıları:
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
E
                    ……………………………………………………………………………….
 
               
 
Kullanılan tanımlama araçları:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
                      ………………………………………………………………………………………
………………………………….’e uygun tasdik edilmiştir.
                (Gümrük belgeleri)
Sayı ….……………..…              Tarih …..……………….
 
…………………………              …………………………..
                (Yer)                                       (Tarih)
 
 
…………………………
                (İmza)                     (Gümrük mührü)
EK 67
 
BİR ÜLKEDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE İMALAT, İŞLEME VEYA TAMİR AMACIYLA GÖNDERİLEN
GEÇİCİ İHRACAT EŞYASININ İŞLEMLERİNİN
KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU
 
I
İHRACAT ESNASINDA DOLDURULACAKTIR*
 
(*)    Doldurulmayan satır ve kutuların üstü çizilecek veya ‘yok’ yazılacaktır.                                                          Formu doldurmadan önce 4. sayfadaki notları okuyunuz.
(**) Kullanılmayan ifadenin üstü çizilecektir.
 
 
II
İTHALAT ESNASINDA DOLDURULACAKTIR*
 
(*)  Doldurulmayan satır ve kutuların üstü çizilecek veya ‘yok’ yazılacaktır.                                                                                                                              
(**) Kullanılmayanların üstü çizilecektir.
 
……….………….. Gümrük İdaresi
…...…..……..…Gümrük Müdürlüğü
A
Aşağıda/Nüsha I’de tanımlanan eşya, ………………….……………………..……..………… tarafından/adına (**) …..…….….……..……...…………..…’de
                                                                       (Büyük harflerle ithalatçının adı)
 imalat-işleme-tamir (**) için ………………………………………….. ………………………..….……………………………….’de
                                                                                              (Büyük harflerle adres)
                ithal edilmiştir.
B
Sayı, tür, marka ve kolilerin                       numaraları
Eşyanın tanımı
GTİP
Ticari tanım
Miktar
Kıymet
Açıklamalar
Brüt ağırlık
Net ağırlık, sıra,
seri, ölçü vb.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
C
Amaçlanan işlemlerin niteliği:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
            ……………………………………………………………………………………………………………
   D
Yapılan muayenenin ayrıntıları:
……………………………………………………….
…………………………………………….
                     ……………………………………………
 
 
F
 
E
Kullanılan tanımlama araçları:
…………………………………………………
                …………………………………...
                ………………………………………………
………………………………….’e uygun tasdik edilmiştir.
                (Gümrük belgeleri)
 
Sayı ….……………..…              Tarih …..……………….
 
…………………………                …………………………..
                (Yer)                                       (Tarih)
 
 
 
…………………………
                (İmza)                             (Gümrük mührü)
 
 
 
 
 
 
III
YENİDEN İHRACAT ESNASINDA DOLDURULACAKTIR*
  
(*)    Doldurulmayan satır ve kutuların üstü çizilecek veya ‘yok’ yazılacaktır.                                                                                                                                             
(**) Kullanılmayanların üstü çizilecektir.
……………………….. Gümrük İdaresi
………….....………Gümrük Müdürlüğü
A
   Nüsha II’de tanımlanan eşyanın imalat veya işlenmesi sonucu elde edilen/tamir edilen aşağıda/Nüsha II’de tanımlanan eşya, ……………………………. tarafından/adına ……………………………………………….’de (Büyük harflerle yeniden ihracatçının adı)                                                                    (Büyük harflerle adres)
yeniden ihraç edilmiştir.
 
                                              
B
Eşyanın tanımı
GTİP
Ticari tanım
Miktar
Kıymet
Açıklamalar
Brüt ağırlık
Net ağırlık, sıra,
seri, ölçü vb.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
C
Amaçlanan işlemlerin niteliği (Eklenen parçalar ve/veya imalat artıkları belirtilecek)
G
Bölünmüş yeniden ihracat no. …………….
 
…………………………
………………………………………………………
 ……………. Numaralı …………… tarihli
                             (gümrük belgeleri)
……………………………………….
                             (Gümrük idaresi)
}
I numaralı nüshanın F kutusunda belirtilen bilgiler
D
Yapılan muayenenin ayrıntıları:
………………………………
                     ……………………………………
 
E
Yeniden ihraç edilen eşyanın ithal edilen/ithal edilen eşyadan yapılan veya elde edilen eşya (**) olduğu tasdik edilmiştir/edilmemiştir (**)
 
                Kullanılan tanımlama araçları:
                ………………………………………………………………
                …………………………………………………
……………………………………………
F
 
 
 
……………………….’e uygun tasdik edilmiştir.
                (Gümrük belgeleri)
 
Sayı ….……………..…              Tarih …..……………….
 
…………………………              …………………………..
                (Yer)                                       (Tarih)
 
 
 
…………………………
                (İmza)                             (Gümrük mührü)
 
 
 

 
Sadece resmi kullanım için
 
 
BİLGİ FORMLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN NOT
 
  1. İhracatçı,geçici ithalatın yapıldığı ülkenin gümrük idaresi tarafından eşyanın tanınmasına yarayacak bilgileri sağlamayı garanti etmelidir.
 
  1. Usulüne uygun olarak doldurulan Bilgi Formu (B.F.), gümrük işlemleri sırasında gümrük idaresine ibraz edilmelidir.
 
  1. Eşya bölünmüş taşıma ile yeniden ithal ediliyorsa aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır:
 
(a)     Geçici ihracat:
 
İhracatçı Bilgi Formunu 2 nüsha (asıl ve örnek) olarak sunar. Gümrük idaresi, bunları onaylar (Nüsha I) ve ihracatçıya geri verir. İhracatçı da asıl nüshayı son bölünmüş yeniden ihracatın bitimine kadar saklanmak üzere ithalatçıya gönderir.
 
(b) Geçici ithalat:
 
İthalatçı orijinal nüshasını gümrük idaresine sunar ve gümrük idaresi II numaralı Nüsha’yı onaylayarak Bilgi Formunu ithalatçıya geri verir.
 
(c)     Bölünmüşyeniden ihracat:
 
İhracatçı G kutusu da doldurulmuş III numaralı Nüshanın biri asıl biri örnek iki nüshasını gümrük idaresine sunar. Gümrük idaresi iki nüshayı karşılaştırır ve yeniden ihracatçı tarafından yeniden ithalatçıya gönderilecek olan örnek nüshayı onaylar.
 
(d)     Bölünmüşyeniden ithalat:
 
Yeniden ithalatçı, kendisine gönderilmiş olan asıl nüsha ile III numaralı Nüshanın kendisine gönderilmiş olan örneğini birbirleriyle karşılaştırmak üzere gümrük idaresine sunar.
 
(e)     Bölünmüşyeniden ihracatın son sevkiyatı:
 
Yeniden ihracatçı Bilgi Formunun asıl nüshasının G kutusu da dahil olmak üzere III numaralı Nüshasını doldurur. Gümrük idaresi asıl nüsha Bilgi Formunu onaylar ve yeniden ithalatçıya gönderecek olan yeniden ihracatçıya geri verir.
 
(f) Bölünmüşyeniden ithalatın son sevkiyatı:
 
Yeniden ithalatçı Bilgi Formunun biri asıl biri örnek iki nüshasını gümrük idaresine sunar.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269587 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269587 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?